Widać zainteresowanie polisami inwestycyjnymi ze składką jednorazową

Wzrasta zainteresowanie klientów ubezpieczeniami na życie z UFK (tzw. polisami inwestycyjnymi), szczególnie tymi ze składką jednorazową – sprzedaż tych polis przez AXA Życie w 2013 roku zwiększyła się o 148% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż polis inwestycyjnych w 2013 roku (łącznie ze składką regularną i jednorazową) zwiększyła się o 40% w porównaniu z rokiem 2012.

Prognozując wzrost/spadek wartości aktywów w programach z UFK (ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi) w 2014 roku musimy pamiętać, że rynek ubezpieczeniowy narażony jest na wiele czynników wewnętrznych (związanych z samą branżą ubezpieczeń) i zewnętrznych (koniunktura, sytuacja geopolityczna). Niemniej czynniki fundamentalne pozwalają sądzić, że prawdopodobieństwo powtórzenia scenariusza z 2013 roku jest realne. Branża ubezpieczeniowa rozwija się, saldo wpłat i umorzeń do programów z UFK jest dodatnie, przybywa osób oszczędzających regularnie, a ci, którzy robili to wcześniej robią to nadal. Jednocześnie, jeśli wierzyć zapewnieniom analityków, znajdujemy się obecnie w fazie ożywienia, która sprzyja wzrostom wartości aktywów.

Powyższe informacje zostały opublikowane w Gazecie Ubezpieczeniowej z 25 marca 2014 w artykule Grzegorza Piotrowskiego „UFK rosną w siłę”.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online