Współpraca AXA TFI S.A. z Getin Noble Bank S.A. i Open Finance S.A.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło współpracę z Open Finance, liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce oraz Getin Noble Bankiem S.A.

Jednostki uczestnictwa AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (AXA FIO) można nabyć w sieciach placówek Noble Banku oraz Open Finance.  

Dzięki nawiązanej współpracy, Klienci instytucji finansowych z grupy kapitałowej Getin Noble Bank zyskali możliwość inwestowania w 8 subfunduduszy AXA FIO: AXA Akcji „Big Players”, AXA Akcji, AXA Zrównoważony, AXA Stabilnego Wzrostu, AXA Obligacji, AXA Lokacyjny, AXA Equity AAA (Active Asset Allocation) oraz AXA Bond AAA (Active Asset Allocation).

Strategia inwestycyjna subfunduszy aktywnej alokacji (AAA) polega na lokowaniu środków finansowych, zgodnie z cyklem koniunkturalnym, z jednoczesnym wykorzystaniem potencjałów wzrostów cen akcji i instrumentów dłużnych nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei subfundusz AXA Akcji „Big Players” inwestuje środki w akcje spółek notowanych wyłącznie na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i koncentruje się na spółkach o  największym potencjale wzrostu.

„- Systematycznie wzrasta liczba partnerów zaangażowanych w dystrybucję subfunduszy AXA FIO. Nawiązanie współpracy z Getin Noble Bankiem i Open Finance znacząco wzmocni naszą pozycję rynkową, dzięki możliwości zaoferowania jednostek uczestnictwa funduszu, Klientom ceniącym wysokiej jakości produkty finansowe” – powiedział Stanisław Markowski, Dyrektor ds. Sprzedaży AXA TFI S.A.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.:  (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online