Wszystkie subfundusze w styczniu w górę

Z przyjemnością informujemy, że w styczniu subfundusze AXA FIO wypracowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne.

Początek 2012 roku okazał się szczególnie korzystny dla akcji, gdzie po kilkumiesięcznym okresie słabej koniunktury, w ostatnich tygodniach, nastąpiło mocne odreagowanie rynku. Styczeń był również dobrym miesiącem dla polskich obligacji skarbowych - spadały rentowności, co przełożyło się na dobre wyniki funduszy obligacji.  

Subfundusz w rankingu*1 miesiąc (2012-01-31) miejsce w rankingu*
 AXA Akcji "Big Players"10,90%6/42
AXA Akcji10,54%7/42
AXA Zrównoważony6,92%1/16
AXA Stabilnego Wzrostu4,50%4/26
AXA Obligacji1,42%9/16
AXA Lokacyjny0,49%27/36
AXA Equity AAA9,75%2/10
AXA Bond AAA1,38%N/A

* zestawienie funduszy akcyjnych uniwersalnych według Analiz Online 

12 miesięczne wyniki inwestycyjne naszych subfunduszy pozostają bardzo dobre zarówno na tle założonych dla nich benchmarków jak i innych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku.  Po styczniu większość subfunduszy AXA FIO znalazła się w II (najlepszej) ćwiartce wykresu – co oznacza, że w okresie ostatnich 12 miesięcy (styczeń 2011 r. – styczeń 2012 r.) wypracowały stopy zwrotu wyższe od założonych benchmarków oraz wyższe od średniej rynkowej dla swojej grupy ryzyka publikowanej przez Analizy Online. 

Adam Drozdowski, zarządzający akcjami w AXA TFI - "już w połowie listopada spodziewaliśmy się nadejścia odbicia na rynku akcji i tym samym zmienialiśmy strukturę portfela na „prowzrostową”, zmniejszając zaangażowanie w akcjach spółek defensywnych. Po operacji LTRO w grudniu jeszcze mocniej zmieniliśmy portfel i utrzymywaliśmy wysokie zaangażowanie w akcje. Przez pierwszą dekadę stycznia rynek akcji spadał, co wykorzystaliśmy do dalszych zakupów. Po 11 stycznia nastąpiło bardzo szybkie, mocne odbicie rynku - nasza strategia sprawdziła się. Stopa zwrotu z subfunduszu AXA Akcji „Big Players” wyniosła w styczniu 10,9%, a z subfunduszu AXA Akcji 10,5%, co jest wynikiem dużo lepszym od stopy zwrotu z indeksu WIG (8,9%) czy WIG20 (8,8%) w tym okresie, a także jednym z najlepszych wyników wśród funduszy akcyjnych uniwersalnych. Uważamy, że to jeszcze nie koniec wzrostów, zatem trzymamy się naszej obecnej strategii".

Jak oceniasz
serwis axa.pl?