Wycofanie funduszy Idea TFI z oferty AXA

Wycofanie z oferty AXA funduszy: AXA – Idea Akcji, AXA – Idea Obligacji, AXA – Idea Premium, AXA – Idea Surowce Plus, AXA – Idea Zmiennego Zaangażowania.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd AXA Życie TU S.A podjął decyzję o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

  • AXA – Idea Akcji,
  • AXA – Idea Obligacji,
  • AXA – Idea Premium,
  • AXA – Idea Surowce Plus,
  • AXA – Idea Zmiennego Zaangażowania.

Od 1 lipca 2012 roku AXA Życie TU S.A. nie będzie realizować dyspozycji zmiany alokacji lub dokonania konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. W przypadku złożenia takich dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego), zlecenia nie będą realizowane, a Państwo będziecie informowani o ich odrzuceniu.

W przypadku, gdy posiadają Państwo jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy na rachunkach swoich polis, prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią komunikatu.

Zaistniała sytuacja nie powoduje zmian Państwa umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny; mogą Państwo dysponować środkami finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy zamieniając je na jednostki innego, wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanych funduszy AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat.

Prosimy, aby dokonali Państwo konwersji jednostek uczestnictwa i zmiany alokacji składki jak najszybciej po zapoznaniu się z niniejszym komunikatem na wybrany przez siebie fundusz (najpóźniej do 1 sierpnia 2012 roku (włącznie)), składając dyspozycję konwersji oraz zmiany alokacji składki w serwisie transakcyjnym AXA On-Line lub przesyłając wypełniony i podpisany wniosek na nasz adres (wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej www.axa.pl):

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa

Jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2012 roku (włącznie) nie zostanie przez Państwa złożona dyspozycja konwersji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

Równocześnie, jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2012 roku (włącznie) nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji składki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona zmiany alokacji składki. Środki, które dotychczas miały być przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy zostaną finalnie przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

  • Dla funduszu AXA – Idea Akcji fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Akcji.
  • Dla funduszu AXA – Idea Obligacji fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Obligacji.
  • Dla funduszu AXA – Idea Premium fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Lokacyjny.
  • Dla funduszu AXA – Idea Surowce Plus fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Zrównoważony.
  • Dla funduszu AXA – Idea Zmiennego Zaangażowania fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Stabilnego Wzrostu.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.axa.pl.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online