Wycofanie z oferty funduszy: AXA – HSBC Cautious Portfolio, AXA – HSBC Balanced Portfolio oraz AXA – HSBC Adventurous Portfolio

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd HSBC International Select Fund podjął decyzję o połączeniu następujących funduszy:

  • HSBC International Select Fund – Adventurous (fundusz przejmowany) z funduszem HSBC Portfolios – World Selection 5 (fundusz przejmujący),
  • HSBC International Select Fund – Balanced (fundusz przejmowany) z funduszem HSBC Portfolios – World Selection 4 (fundusz przejmujący),
  • HSBC International Select Fund – Cautious (fundusz przejmowany) z funduszem HSBC Portfolios – World Selection 2 (fundusz przejmujący).

W związku z tym z dniem 29 czerwca 2012 roku AXA Życie TU S.A. dokona likwidacji następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

  • AXA – HSBC Adventurous Portfolio,
  • AXA – HSBC Balanced Portfolio,
  • AXA – HSBC Cautious Portfolio.


Informacja dla Klientów, którzy posiadają jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy:

Zaistniała sytuacja nie powoduje zmian Państwa umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny; mogą Państwo dysponować środkami finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy, zamieniając je na jednostki innego, wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanych funduszy AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat. 

Prosimy, aby Ci z Państwa, którzy posiadają jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy – dokonali zamiany jednostek uczestnictwa lub zmiany alokacji składki jak najszybciej na wybrany przez siebie fundusz (najpóźniej do 14 czerwca 2012 roku włącznie),  zgłaszając dyspozycję konwersji/zmiany alokacji składki w serwisie transakcyjnym AXA On-Line lub przesyłając wypełniony i podpisany wniosek na nasz adres (wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej http://www.axa-polska.pl/gfx/axa/userfiles/_public/formularze/ind/inwestycje/piaxaselekt/439_0710_z.pdf):

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

Jeśli nie pamiętają Państwo hasła do serwisu transakcyjnego AXA On-Line, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200.

Jeżeli w terminie do 14 czerwca 2012 roku (włącznie) nie zostanie złożone do Towarzystwa zlecenie konwersji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

Równocześnie, jeżeli w terminie do 14 czerwca 2012 roku (włącznie) nie zostanie złożone do Towarzystwa zlecenie zmiany alokacji składki, zgodnie  z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona zmiany alokacji składki. Środki, które dotychczas miały być przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy zostaną finalnie przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

  • Dla funduszu AXA – HSBC Adventurous Portfolio fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Portfel Akcji.

 

  • Dla funduszu AXA – HSBC Balanced Portfolio fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Portfel Zrównoważony.

 

  • Dla funduszu AXA – HSBC Cautious Portfolio fundusz o zbliżonym profilu ryzyka to AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu.

Od 31 maja 2012 roku AXA Życie TU S.A. nie będzie realizować dyspozycji zmiany alokacji lub konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. W przypadku złożenia takich dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego), zlecenia nie będą realizowane, a Klienci będą informowani o ich odrzuceniu.

 

Informacja dla Klientów, którzy nie posiadają jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy:

Chcielibyśmy podkreślić, że zaistniała sytuacja nie powoduje zmian Państwa umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny, ponieważ nie posiadają Państwo na koncie podstawowym lub koncie dodatkowym jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. Państwa środki będą inwestowane w dotychczasowy sposób.

Od 31 maja 2012 roku AXA Życie TU S.A. nie będzie realizować dyspozycji zmiany alokacji lub konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. W przypadku złożenia takich dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego), zlecenia nie będą realizowane, a Klienci będą informowani o ich odrzuceniu.

Opisana powyżej zmiana nie wymaga podejmowania żadnych działań z Państwa strony.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online