ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Wyniki finansowe po I półroczu lepsze niż planowano

Maciej Szwarc, prezes AXA Polska powiedział, że wyniki Grupy za I półrocze 2012 r. są korzystniejsze od planowanych, mimo znacznie mniejszego zakładanego poziomu sprzedaży.

W największym stopniu było to udziałem niższych kosztów akwizycji. Znacząco na lepszy wynik wpłynęło też obniżenie kosztów administracyjnych oraz mniejsza od zakładanej szkodowość.

AXA Życie konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji portfela opartego w głównej mierze na produktach inwestycyjnych w kierunku ubezpieczeń ochronnych czy zdrowotnych, których sprzedaż nie jest zależna od koniunktury rynkowej. Wierzymy też w IKZE. Wzrost udziału tych trzech kategorii w biznesie zmaterializuje się jednak w dłuższym niż do końca roku okresie.

AXA TUiR rozwija się organicznie we wszystkich segmentach biznesu i spodziewamy się utrzymać dynamikę z pierwszego półrocza do końca roku.

Artykuł „Axa: lepsze wyniki niż planowano” ukazał się w Dzienniku Ubezpieczeniowym 7 lipca 2012 r.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?