ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Wyniki inwestycyjne AXA FIO

Wyniki AXA FIO za okres minionych 12 miesięcy przedstawiają się bardzo dobrze. Subfundusze AXA FIO osiągają atrakcyjne stopy zwrotu zarówno na tle swoich benchmarków jak i na tle średniej dla konkurencyjnych funduszy o podobnym profilu ryzyka.

Wyniki obrazuje poniższy wykres, na którym niemal wszystkie subfundusze znajdują się w preferowanej ćwiartce.

Fundusze inwestycyjne

Szczególnie dobre rezultaty za okres minionych 12 miesięcy osiągnęły subfundusze akcyjne (AXA Akcji, AXA Akcji „Big Players” oraz AXA Equity AAA), gdzie wypracowana stopa zwrotu jest zdecydowanie wyższa od benchmarku i średniej dla konkurencyjnych funduszy akcyjnych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?