Wyniki inwestycyjne AXA FIO

Wyniki AXA FIO za okres minionych 12 miesięcy przedstawiają się bardzo dobrze. Subfundusze AXA FIO osiągają atrakcyjne stopy zwrotu zarówno na tle swoich benchmarków jak i na tle średniej dla konkurencyjnych funduszy o podobnym profilu ryzyka.

Wyniki obrazuje poniższy wykres, na którym niemal wszystkie subfundusze znajdują się w preferowanej ćwiartce.

Fundusze inwestycyjne

Szczególnie dobre rezultaty za okres minionych 12 miesięcy osiągnęły subfundusze akcyjne (AXA Akcji, AXA Akcji „Big Players” oraz AXA Equity AAA), gdzie wypracowana stopa zwrotu jest zdecydowanie wyższa od benchmarku i średniej dla konkurencyjnych funduszy akcyjnych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online