Wyniki spółek AXA po III kwartale 2010 r.

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku pozyskał łącznie 2,208 mln zł składek, co stanowi wzrost o 42% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

AXA OFE należy do czołówki funduszy pod względem wyników sesji transferowych. W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku w ramach sesji transferowych do funduszu AXA przeszło 102 tys. osób – bieżący rok jest pod tym względem najlepszy w historii Funduszu. Łączna liczba członków na koniec września 2010 roku wyniosła 950 tys. w stosunku do 799 tys. na koniec roku 2009. 

Mimo zmiennych warunków rynkowych AXA OFE uzyskuje stabilne wyniki inwestycyjne. Na koniec trzeciego kwartału AXA OFE ponownie wypracował długoterminową, 3-letnią stopę zwrotu powyżej średniej rynkowej, plasując Fundusz na drugiej pozycji wśród najlepszych funduszy emerytalnych.

- Pierwsze trzy kwartały 2010 r. pozwoliły zarobić zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Stąd stosunkowo wysokie stopy zwrotu. W AXA OFE kontynuujemy politykę inwestycyjną ukierunkowaną na zapewnienie zrównoważonego wzrostu jednostki w średnim okresie – wyjaśnia Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE S.A.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – znaczący wzrost sprzedaży, zmiana struktury portfela produktów.

W pierwszym trzech kwartałach 2010 roku przypis składki Towarzystwa wyniósł 595 mln zł, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z trzema kwartałami roku poprzedniego.

Składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu tzw. APE* - bez uwzględnienia polisolokat - w I półroczu 2010 roku wyniosła 129,6 mln zł, natomiast w porównywalnym okresie 2009 r. - 110,9 mln zł.

Do końca września 2010 udział produktów tradycyjnych w sprzedaży ogółem wyniósł 34%, z wyłączeniem polisolokat, natomiast udział produktów typu unit-linked wyniósł 66% (odpowiednio 28% i 72% na koniec września 2009 roku). Zmiana struktury portfela produktów spowodowana jest przede wszystkim zwiększeniem udziału sprzedaży pozyskanej z kanału typu bancassurance, co jest zgodne z długoterminowymi planami Towarzystwa, zakładającymi równowagę pomiędzy produktami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i tradycyjnymi ubezpieczeniami ochronnymi.

Istotne nakłady finansowe, które umożliwiły dynamiczny rozwój sieci dystrybucji spowodowały, że Towarzystwo odnotowało w pierwszych trzech kwartałach 2010 ujemny wynik finansowy netto. Według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł on -23,6 mln zł.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – istotny wzrost sprzedaży, wzrost szkodowości

W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku przypis składki wyniósł 66,2 mln zł, co stanowi 115% przypisu za cały rok 2009. W porównaniu z trzema kwartałami 2009 przypis składki brutto wzrósł o 79%.

Niestety, podobnie jak cała branża, odczuliśmy skutki tegorocznych powodzi. Efektem tego jest wzrost szkodowości portfela ubezpieczeń i idące za tym pogorszenie wyniku finansowego na koniec okresu.

- Rynek ubezpieczeniowy przeżywa trudny okres. Majowa i sierpniowa powódź spowodowały pogorszenie wyników finansowych w ubezpieczeniach majątkowych. W ubezpieczeniach życiowych odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży w kanale bancassurance. Naszym okrętem flagowym pozostaje fundusz emerytalny – skomentował Maciej Szwarc, Prezes Zarządu AXA Polska.

*APE - Annual Premium Equivalent - jest miarą wewnętrzną stosowaną przez Grupę AXA, stanowiącą jeden z kluczowych wskaźników pozwalających na ocenę efektywności sprzedaży ubezpieczeń na życie.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Iwona Ryniewicz
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
AXA Polska
Tel.: 0 (22) 555 00 70
Tel. kom.: +48 600 492 741
e-mail: iwona.ryniewicz@axa-polska.pl


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów. W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne. W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online