Wyniki spółek AXA w I półroczu 2010

AXA OFE – dynamiczny rozwój i dobre wyniki inwestycyjne. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny w I półroczu 2010 roku pozyskał łącznie 1.441 mln zł składek, co stanowi wzrost o 47% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

AXA należy do czołówki funduszy pod względem wyników sesji transferowych. W ramach sesji lutowej i majowej do funduszu AXA przeszło 70 tys. osób – bieżący rok jest pod tym względem najlepszy w historii Funduszu. Łączna liczba członków na koniec czerwca 2010 roku wyniosła 890 tys. w stosunku do 799 tys. na koniec roku 2009.

Mimo zmiennych warunków rynkowych fundusz osiągnął bardzo dobre wyniki inwestycyjne, które plasują AXA OFE na 2 pozycji wśród najlepszych funduszy emerytalnych pod względem 3-letniej i na 4 pozycji pod względem 1-miesięcznej stopy zwrotu obliczonej na koniec czerwca 2010.

- Pierwsze półrocze 2010 r. w sektorze OFE charakteryzowało się kontynuacją dobrej passy z ubiegłego roku. Wzrosły wyceny obligacji, a ceny akcji utrzymały się na poziomach zbliżonych do tych z końca roku. W AXA OFE staraliśmy się inwestować środki klientów w stabilny i konsekwentny sposób, tak aby zapewnić jak najbardziej zrównoważony wzrost jednostki w średnim terminie – wyjaśnia Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE S.A.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – nowa struktura portfela produktów

W pierwszym półroczu 2010 roku  przypis składki  Towarzystwa wyniósł 376 mln zł.

Składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu tzw. APE* - bez uwzględnienia tzw. polisolokat - w I półroczu 2010 roku wyniosła 86 mln zł, natomiast w porównywalnym okresie 2009 r -  68,9 mln zł.

Do  końca czerwca 2010 udział produktów tradycyjnych w sprzedaży ogółem wyniósł 29%, z wyłączeniem tzw. polisolokat, natomiast udział produktów typu unit-linked wyniósł 71%.

- Rynek ubezpieczeniowy przeżywa trudny okres. Majowa powódź spowodowała pogorszenie wyników półrocznych wielu ubezpieczycieli, po sierpniowej powodzi wyniki znów będą gorsze. Widoczne straty w ubezpieczeniach majątkowych, wpływają negatywnie na inne obszary biznesu. Nam udało się zrealizować plany, ale również odczuwamy spowolnienie rynku.  Z uwagą jednak obserwujemy jego tendencje – po dwóch latach wyboru produktów ochronnych, wzrasta zainteresowanie naszych klientów produktami inwestycyjnymi – skomentował Maciej Szwarc, Prezes Zarządu AXA Polska.

Istotne nakłady finansowe, które umożliwiły dynamiczny rozwój sieci dystrybucji spowodowały, że Towarzystwo odnotowało w I półroczu 2010 ujemny wynik finansowy netto wg międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości – 14,3 mln zł.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – stabilny rozwój, wykorzystanie efektu synergii

W pierwszym półroczu 2010 roku  przypis składki  wyniósł 33 mln, co stanowi 57% przypisu za cały rok 2009. W porównaniu z I półroczem 2009 przypis składki brutto wzrósł o 55%. Plany na rok 2010 zakładają wzrost sprzedaży o 82% w stosunku do roku 2009.

*APE - Annual Premium Equivalent - jest miarą wewnętrzną stosowaną przez Grupę AXA, stanowiącą jeden z kluczowych wskaźników pozwalających na ocenę efektywności sprzedaży ubezpieczeń na życie.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.:  (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online