Wyniki spółek AXA w Polsce w pierwszym kwartale 2011 roku

"Zmiana w systemie OFE rzutuje w dużym stopniu na sytuację Grupy AXA w Polsce." – powiedział Maciej Szwarc, Prezes Zarządu AXA Polska S.A.

Z jednej strony obniżenie składki do OFE bezpośrednio negatywnie wpływa na sytuację finansową spółki AXA PTE. W związku z tym jesteśmy zmuszeni znacząco poprawić efektywność naszego działania.

Z drugiej strony zamknięcie rynku transferowego OFE stawia w trudnej sytuacji dystrybutorów naszych produktów. Wspieramy ich rozwijając wspólnie sprzedaż naszego flagowego produktu – Planu Inwestycyjnego AXA. Jest to wyraźnie zauważalne w wynikach sprzedaży (wzrost o 70% w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r.) i przypisie składki pochodzącej z tych ubezpieczeń (wzrost o 63% w analogicznym okresie). Dodatkowo chcemy zaoferować naszym agentom i dystrybutorom nowe produkty o dużym potencjale. Szansy upatrujemy w ubezpieczeniach zdrowotnych i dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych. AXA OFE – dalszy wzrost liczby Klientów i stabilne wyniki inwestycyjne W pierwszym kwartale 2011 roku padł kolejny rekord transferów przychodzących do AXA OFE – w ramach sesji lutowej przystąpiło do nas 37 tys. osób, transferując aktywa o wartości 532 mln zł. Był to najlepszy wynik w historii Funduszu. Łączna liczba członków na koniec marca 2011 roku wyniosła ponad 1 060 tys. w stosunku do 850 tys. na koniec analogicznego okresu 2010. Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na dynamiczny wzrost wartości aktywów Funduszu. Na koniec pierwszego kwartału wynosiły one ponad 13,7 miliardów złotych i były o 7% wyższe niż na koniec 2010 r. Wyniki inwestycyjne AXA OFE były stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosła 6,82%. W  perspektywie trzyletniej (31.03.2008 do 31.03.2011) wyniki AXA kształtują się znacznie powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 15,81%, uplasowała AXA OFE na trzecim miejscu  (średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 15,18%).

"Pierwszy kwartał 2011 przyniósł dobre stopy zwrotu – wzrosły zarówno ceny akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jak i obligacji skarbowych.  Podobnie jak w 2010 roku najwięcej można było zarobić inwestując w spółki wrażliwe na globalny wzrost gospodarczy – kopalnie, rafinerie oraz chemiczne. Z drugiej strony w pierwszym kwartale stosunkowo słabiej zachowywały się spółki budowlane, w przypadku których inwestorzy oczekują słabszego wzrostu w 2012 roku w związku z wyczerpywaniem się środków z UE oraz zakończeniem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zarządzając funduszem emerytalnym AXA staraliśmy się zachować jak największe bezpieczeństwo środków i jednocześnie wypracować stopę zwrotu lepszą od średniej pozostałych funduszy" – powiedział Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE.

Wyniki finansowe AXA PTE S.A. przedstawiają się zgodnie z zakładanymi planami i wynoszą odpowiednio: ujemny wynik finansowy netto na poziomie -21,0 mln zł według polskich standardów rachunkowości i zysk netto w wysokości 10,6 mln zł, według międzynarodowych standardów rachunkowości. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. –  konsekwentny wzrost sprzedaży W pierwszym kwartale 2011 roku Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 249,6 mln zł, o 46% więcej niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, natomiast składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu (tzw. APE*) wyniosła w pierwszym kwartale 2011 roku 66,6 mln zł i wzrosła o 56% (w porównywalnym okresie 2010 APE wyniosła 42,6 mln zł). Towarzystwo wyraźnie odczuło poprawę atmosfery na rynkach kapitałowych. Wzrost indeksów giełdowych zwiększył zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (typu unit-linked). Podobnie jak w 2010 roku, pierwszy kwartał cechuje się dużą dynamiką wzrostu tego typu produktów (wzrost przypisu składki o 63%). Produkty typu unit-linked miały również największy udział w strukturze sprzedaży Towarzystwa, przynosząc 73% przypisu składki.

"Kontynuujemy dynamiczny wzrost i realizujemy plan na 2011 r. Mocno rośnie sprzedaż naszego flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA, a już wkrótce wprowadzimy na rynek nowe ubezpieczenie zdrowotne" – powiedział Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu AXA Życie.

W pierwszym kwartale 2011, zgodnie z planem, Towarzystwo odnotowało ujemny wynik finansowy netto na poziomie -9,8 mln zł według polskich standardów rachunkowości oraz ujemny wynik finansowy netto według międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -13,0 mln zł (wynik skonsolidowany, obejmujący wyniki spółek AXA Polska S.A. i AXA TFI S.A.). AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – doskonały wzrost sprzedaży AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2011 roku Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 44,4 mln zł – to wzrost o 260% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się rozwój wszystkich linii biznesowych, m. in. dzięki wprowadzeniu i rozwojowi nowych produktów. Wynik finansowy netto Towarzystwa za pierwszy kwartał 2011 roku według polskich standardów rachunkowości zamknął się stratą w wysokości -5,4 mln zł. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – bardzo dobre wyniki inwestycyjne i znaczący wzrost sprzedaży Pierwszy kwartał 2011 roku przyniósł kontynuację doskonałych wyników inwestycyjnych osiąganych przez subfundusze AXA FIO, plasując je na czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych. Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI kontynuuje pozyskiwanie dużych klientów, co pozwoliło zgromadzić aktywa w AXA FIO przekraczające 375 mln złotych (stan na 31 marca 2011 r.).

"Pierwsze miesiące 2011 roku zaliczamy do bardzo udanych. Cały czas odnotowujemy wzrost aktywów   zarządzanych w ramach AXA FIO – w pierwszym kwartale wyniósł on w stosunku do ostatniego kwartału 2010 roku ponad 25%.  Stale rozbudowujemy sieć dystrybucji oraz mamy bardzo dobre  wyniki naszych subfunduszy. W pierwszym kwartale nasz subfundusz AXA Akcji Big Players został funduszem stycznia, a subfundusz AXA Equity AAA funduszem marca, w zestawieniach funduszy prowadzonych przez Puls Biznesu." – powiedziała Aneta Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI.

*APE - Annual Premium Equivalent - jest miarą wewnętrzną stosowaną przez Grupę AXA, stanowiącą jeden z kluczowych wskaźników pozwalających na ocenę efektywności sprzedaży ubezpieczeń na życie.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.
W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.  W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online