ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Wzrost aktywów AXA FIO w październiku

Z przyjemnością informujemy, że saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w październiku wyniosło 31 mln PLN, co jest drugim najlepszym wynikiem na rynku funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie, według danych Analiz Online, w tym samym okresie saldo wpłat i umorzeń do wszystkich funduszy na polskim rynku było ujemne i wyniosło -892 mln PLN.

Wykres: saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w poszczególnych miesiącach

Fundusze inwestycyjne

Źródło: Analizy Online  

Na koniec października aktywa zgromadzone w subfunduszach AXA FIO wyniosły 546 mln PLN.Bardzo cieszy nas fakt, że niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych inwestorzy ufają naszym funduszom i powierzają nam w zarządzanie swoje aktywa.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?