Wzrost aktywów AXA FIO w październiku

Z przyjemnością informujemy, że saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w październiku wyniosło 31 mln PLN, co jest drugim najlepszym wynikiem na rynku funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie, według danych Analiz Online, w tym samym okresie saldo wpłat i umorzeń do wszystkich funduszy na polskim rynku było ujemne i wyniosło -892 mln PLN.

Wykres: saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w poszczególnych miesiącach

Fundusze inwestycyjne

Źródło: Analizy Online  

Na koniec października aktywa zgromadzone w subfunduszach AXA FIO wyniosły 546 mln PLN.Bardzo cieszy nas fakt, że niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych inwestorzy ufają naszym funduszom i powierzają nam w zarządzanie swoje aktywa.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online