Zmiana nazwy funduszu AXA – Bond AAA (Active Asset Allocation)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją AXA TFI S.A., z dniem 3 października 2012 roku, zmianie ulegnie nazwa oraz polityka inwestycyjna subfunduszu AXA Bond Active Asset Allocation (AXA Bond AAA), w którego jednostki uczestnictwa inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Bond AAA (Active Asset Allocation).

Konsekwencją zmiany nazwy subfunduszu jest zmiana z dniem 3 października 2012 roku dotychczasowej nazwy: Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Bond AAA (Active Asset Allocation) na nową nazwę: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Antyinflacyjny.

Zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu są następujące:

  • do 20% aktywów subfunduszu lokowane będzie w akcje,
  • do 100% aktywów subfunduszu stanowić będą mogły jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ale nie więcej niż 20% pojedynczego instrumentu.

Zmiany te mają na celu zwiększenie atrakcyjności subfunduszu dzięki wykorzystywaniu możliwości inwestycyjnych stwarzanych przez rynki akcji, obligacje globalnych przedsiębiorstw oraz rynków rozwijających się. Jednocześnie AXA Antyinflacyjny pozostanie produktem w którym bazę portfela stanowiły będą polskie obligacje skarbowe o stałym i zmiennym kuponie. Subfundusz nie ma przypisanego benchmarku, a celem zarządzających będzie wypracowanie stopy zwrotu przewyższającej poziom inflacji.

AXA Antyinflacyjny kierowany jest do osób poszukujących płynnej inwestycji i akceptujących umiarkowane ryzyko związane z inwestycją. Rekomendowany okres utrzymywania środków w subfunduszu to 2-3 lata.

Zarządzający subfunduszem AXA Antyinflacyjny:

  • Leszek Auda – strategia portfela
  • Paweł Mizerski – część dłużna portfela
  • Adam Drozdowski – część akcyjna portfela.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z Doradcą w Departamencie Obsługi Klientów pod numerem 801 200 200, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ubezpieczenia@axa-polska.pl lub z Przedstawicielem AXA.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online