Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej AXA Bond Active Asset Allocation

Informujemy, że 3 października 2012 roku zmianie uległa nazwa subfunduszu AXA Bond Active Asset Allocation (AXA Bond AAA) na AXA Antyinflacyjny.

Zmieniła się również polityka inwestycyjna tego subfunduszu: 

  • do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w akcje;
  • do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ale nie więcej niż 20% pojedynczego instrumentu. 

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności produktu dzięki wykorzystywaniu możliwości inwestycyjnych stwarzanych przez rynki akcji, obligacje globalnych przedsiębiorstw oraz rynków rozwijających się. Jednocześnie AXA Antyinflacyjny pozostanie produktem w którym bazę portfela stanowiły będą polskie obligacje skarbowe o stałym i zmiennym kuponie. Subfundusz nie ma przypisanego benchmarku, a celem zarządzających jest wypracowanie stopy zwrotu przewyższającej poziom inflacji. 

AXA Antyinflacyjny kierowany jest do osób poszukujących płynnej inwestycji i akceptujących umiarkowane ryzyko związane z inwestycją. Rekomendowany okres utrzymywania środków w subfunduszu to 2-3 lata. 

Zarządzający subfunduszem AXA Antyinflacyjny:

Leszek Auda – strategia portfela;

Paweł Mizerski – część dłużna portfela;

Adam Drozdowski – część akcyjna portfela.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online