Zmiany w Zarządzie AXA Polska S.A.

Od początku lipca br. nastąpiły zmiany w Zarządzie AXA Polska S.A. Swoją misję na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora Obszaru Dystrybucji zakończył Andrzej Cichocki.

Jego obowiązki w Zarządzie przejęła Marie–Helene Massard, Członek Zarządu AXA Polska S.A., dotychczas Dyrektor Obszaru Klienta Indywidualnego.

W ślad za tą zmianą, Jarosław Bartkiewicz, Wiceprezes Zarządu AXA Polska S.A.  dotychczasowy Dyrektor Obszaru Finansów, przejmuje odpowiedzialność za Obszar Klienta Indywidualnego.  Natomiast stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów objął, powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu AXA Polska S.A., James Goad, który przeszedł do zespołu z amerykańskiej spółki AXA Equiltable.

Obecny skład Zarządu spółki AXA Polska S.A. przedstawia się następująco:

Maciej Szwarc – Prezes Zarządu
Janusz Arczewski – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Bartkiewicz – Wiceprezes Zarządu
James Goad – Członek Zarządu
Radosław Gołaszewski – Członek Zarządu
Jarosław Hermann – Członek Zarządu
Marie-Helene Massard – Członek Zarządu
Barbara Rajmańska – Członek Zarządu

Noty biograficzne:

Marie-Helene Massard jest z wykształcenia inżynierem statystykiem. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie systemów informatycznych oraz kontroli zarządczej.
Z Grupą AXA związana jest od 1996 r. W okresie tym zawodowo związana była z marketingiem, jak również z obsługą klienta oraz budową i zarządzaniem systemem CRM. W 2008 r. dołączyła do Zarządu AXA Polska S.A. jako Dyrektor Departamentu Marketingu. W 2010 r. objęła stanowisko nowo powstałego Obszaru Szefa Klienta Indywidualnego i MSP.

Jarosław Bartkiewicz jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letniego Studium Ekonomii Uniwersytetu Columbia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
Jego droga zawodowa jest w całości związana z ubezpieczeniami. Rozpoczynał ją jako aktuariusz w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie PBK i kontynuował, jako główny aktuariusz - a później także Członek Zarządu - w Zurich Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie.

W 2001 r. związał się z Grupą ING. W latach 2001-2006 był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse w ING Nationale-Nederlanden w Polsce. Później pełnił istotne funkcje w strukturach międzynarodowych ING: w latach 2006-2009 jako Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amsterdamie, zaś od roku 2009 jako Członek Zarządu ING Nationale-Nederlanden w Hiszpanii, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.
Do zespołu AXA w Polsce dołączył w 2010 r. i objął stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów oraz Prezesa spółki AXA Życie S.A.

James Goad jest absolwentem Uniwersytetu w Wolverhampton w Anglii. Dołączył do grupy AXA w 2001 roku obejmując stanowisko Analityka Finansowego w strukturach AXA Insurance PLC w Londynie, gdzie osiągnął funkcję Dyrektora ds. Strategii i Planowania. W 2007 r. rozpoczął karierę w centrali grupy AXA, gdzie do 2009 r. pełnił rolę Managera ds. Wsparcia i Rozwoju. Na tym stanowisku odpowiadał za wsparcie rozwoju firm AXA z Regionu CEE oraz był członkiem Rad Nadzorczych spółek należących do Grupy AXA w Polsce.
W latach 2009-2010 pracował w AXA Equitable w Nowym Jorku.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.
W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.  W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online