Zmiany w zarządzie AXA TFI

Rada Nadzorcza powołała do zarządu AXA TFI Piotra Sztubę na stanowisko prezesa zarządu oraz Pawła Mizerskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Zastąpili Macieja Bombola, dotychczasowego prezesa zarządu oraz Katarzynę Kosior, członkinię zarządu, którzy zrezygnowali z zasiadania w zarządzie Towarzystwa. Członkiem zarządu AXA TFI pozostaje Radosław Gołaszewski.

Pod sterami dotychczasowego zarządu AXA TFI koncentrowało się przede wszystkim na zarządzaniu pieniędzmi klientów polis na życie z UFK w ramach funduszy inwestycyjnych AXA oraz aktywami spółek Grupy AXA w Polsce. To ogłoszona na początku 2013 roku strategia Grupy AXA, która miała doprowadzić do poprawy rentowności Towarzystwa, a tym samym do zyskowności wszystkich spółek produktowych AXA w Polsce do 2015 roku. TFI stało się firmą zyskowną w niecały rok. To z kolei pozytywnie wpłynęło na wyniki Grupy AXA, która osiągnęła zyskowność 2 lata wcześniej niż planowano. - Za tak ogromne osiągnięcia bardzo dziękuję - tymi słowami żegna ustępujących członków zarządu – Macieja Bombola i Katarzynę Kosior – Maciej Szwarc, prezes zarządu AXA Polska i członek Rady Nadzorczej AXA TFI.

W ciągu ostatnich dwóch lat AXA TFI poprawiło wynik netto o ponad 11 mln zł: ze straty 5 mln zł w 2012 na ponad 6 mln zł zysku w 2014 roku – zarówno dzięki znacznemu zwiększeniu aktywów pod zarządzaniem: średniorocznie o blisko 400 mln zł w 2013 oraz o blisko 500 mln zł w 2014 roku, jak również istotnej restrukturyzacji kosztów. Na ten wynik wpływ miały również bardzo dobre wyniki funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2014 roku AXA TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 3 mld zł.

Nowy zarząd będzie kontynuować dotychczasową strategię biznesową AXA TFI. Awans Pawła Mizerskiego, który w zespole zarządzających pracuje od początku istnienia TFI, ma również zapewnić ciągłość strategii inwestycyjnej, czyli podejścia do zarządzania pieniędzmi, które klienci powierzyli AXA.

Piotr Sztuba, nowy prezes zarządu AXA TFI był dotychczas członkiem zarządów AXA TUiR i AXA Życie. W AXA TFI będzie odpowiedzialny za zarządzanie firmą, finanse i sprawy operacyjne. Piotr Sztuba pracuje w AXA od 2013 roku. Wcześniej związany był z Grupą Ubezpieczeniową Europa, gdzie był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym m. in. za działalność inwestycyjną. Wcześniej pełnił też funkcję głównego aktuariusza i dyrektora Departamentu Aktuarialnego, a także członka zarządu. Pracował również jako aktuariusz w Wielkiej Brytanii. Z rynkiem finansowym jest związany od 1997 roku. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 253, jest od 2001 roku aktuariuszem, zaś w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych.

Paweł Mizerski, wiceprezes zarządu AXA TFI pracuje w AXA od 9 lat, ostatnio na stanowisku zarządzającego funduszami dłużnymi w TFI oraz głównego ekonomisty Grupy AXA w Polsce. Paweł Mizerski będzie odpowiadał za wyniki funduszy inwestycyjnych. Niezmiennie będzie pełnił funkcję głównego ekonomisty. Paweł Mizerski jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. W zeszłym roku został nagrodzony Alfą przyznawaną przez Analizy Online, a AXA Obligacji, którym zarządza, zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych pod względem efektywności, czyli relacji zysku do ryzyka. Na rynku kapitałowym pracuje od 9 lat, ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305.

Radosław Gołaszewski, członek zarządu, jak dotychczas, będzie odpowiedzialny za wzmacnianie współpracy TFI z AXA Życie.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online