AktualnościAXA ma nowe ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenia szkolne są bardzo podobne, ale warto szukać wyróżników, tworzyć warianty dodatkowe. Flagowym w nowej ofercie AXA i jedynym na rynku, jest ochrona na wypadek hejtu w internecie.

– Chcemy w ten sposób dać realne wsparcie rodzicom i dzieciom – podkreśla Jacek Rink, kierownik zespołu rozwoju produktów i procesów w AXA.

Ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w internecie, z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł będzie pomocne w sytuacji naruszenia dobrego imienia i prawa do prywatności...

Polityka zaangażowania dotycząca lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek

Polityka zaangażowania (wyciąg z regulacji wewnętrznej)

Informacja dotycząca ustaleń pomiędzy AXA Życie TU S.A. („Towarzystwo”) a firmą inwestycyjną świadczącą usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokującą w imieniu Towarzystwa aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek (Akcje”).

Koronawirus a ubezpieczenie – co należy wiedzieć?

Koronawirus od początku 2020 roku jest najważniejszym tematem na całym świecie. 11 marca Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Od tego momentu wiele krajów w Europie, w tym Polska, zaczęło wprowadzać obostrzenia, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jak wygląda kwestia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nowej choroby?

Informacje dla Podróżnych dotyczące niewypłacalności Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska

W związku z niewypłacalnością Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska, które posiada gwarancję ubezpieczeniową numer 05.821.502 wystawioną dnia 20.08.2019 przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 17.09.2019 r., które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska

Z obawy przed koronawirusem szukamy ubezpieczenia?

Polacy wydali ponad 5,2 mld zł na ubezpieczenia na życie w I kwartale 2020 r., niemal tyle samo co rok temu – policzyła Polska Izba Ubezpieczeń. Dwa miesiące później okazuje się, że koronawirus może przewartościować myślenie ludzi o ubezpieczeniach. W ankiecie przeprowadzonej na zlecenie firmy ubezpieczeniowej AXA badani, którzy już posiadają ubezpieczenie, deklarują, że z obawy przed koronawirusem chcą rozszerzyć zakres swoich ubezpieczeń – o ochronę zdrowia przede wszystkim.

Wspieramy finansowo lokalne szpitale

Razem z naszym partnerem, firmą Provident, wsparliśmy finansowo szpitale w Brodnicy, Chełmży, Przasnyszu, Strzelcach Opolskich i Szczytnie. Podjęliśmy decyzję o przesunięciu części środków z jednej ze wspólnych inicjatyw kulturalnych na rzecz pomocy służbom medycznym w walce z epidemią.

Ubezpieczyciele łączą siły i wpierają lekarzy Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

W obliczu trwającej pandemii Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest wsparcie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w walce z koronawirusem. Firmy przekazały łącznie 300 tys. złotych na zakup sprzętu, który umożliwia diagnozę zaburzeń układu oddechowego.

Polisy AXA ze znakiem jakości!

AXA drugi rok z rzędu została nagrodzona tytułem Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej. Tytuł otrzymaliśmy w dwóch kategoriach: ubezpieczeń komunikacyjnych (miejsce #2) i ubezpieczeń na życie (miejsce #2).

AXA zamierza sprzedać biznes w Europie Środkowej i Wschodniej

AXA zawarła umowę z austriacką firmą UNIQA Insurance Group AG, na podstawie której UNIQA zamierza kupić spółki należące do Grupy AXA w Polsce: AXA Polska SA, AXA Życie TU SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA TFI SA i AXA PTE SA oraz spółki w Czechach i na Słowacji za łączną kwotę około 1 miliarda euro.

– Ta transakcja oznacza kolejny krok w upraszczaniu działalności AXA – powiedział Thomas Buberl, dyrektor generalny AXA. I dodał: – Jesteśmy przekonani, że działalność AXA w Europie Środkowej i...

Polisa AXA pomoże w przypadku koronawirusa. Zalecenia dla naszych klientów za granicą.

Polisy turystyczne AXA chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, pokrywamy koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży. Zalecamy jednak, aby podróżni przed wyjazdem śledzili komunikaty, zalecenia i ostrzeżenia państwowe.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?