Informacje dla akcjonariuszy

AXA Życie TU S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041216, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią  art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Życie TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan Połączenia

Ze wszystkimi załącznikami...

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online