Wyniki finansoweWyniki finansowe Grupy AXA w Polsce w 2016 roku:

  • Grupa AXA w Polsce zebrała składki o wartości 2,7 mld zł (o 40% więcej niż rok wcześniej wg MSR).
  • Wynik z działalności podstawowej liczony według MSR wyniósł 6,9 mln zł (wobec 98,2 mln zł w 2015 roku).
  • AXA wypłaciła swoim klientom łącznie 645 mln zł w świadczeniach i odszkodowaniach.
  • Dzięki fuzjom zyskaliśmy nową perspektywę rozwoju biznesu w Polsce.

- W 2016 roku AXA urosła o 40% pod względem zebranych składek. Dzięki fuzjom zyskaliśmy nową perspektywę rozwoju biznesu w Polsce. Poszerzenie...

Wyniki finansowe AXA PTE w 2014 roku

Największym sukcesem AXA PTE w 2014 roku było wypracowanie najwyższej na rynku stopy zwrotu dla członków naszego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Dobra pozycja AXA OFE wynika z konsekwentnej strategii nastawionej na maksymalną ochronę wartości zgromadzonego kapitału przy satysfakcjonującej stopie zwrotu. Niezależnie od momentu cyklu koniunkturalnego staramy się przede wszystkim inwestować pieniądze w spółki, których modele biznesowe rozumiemy.

Wyniki finansowe AXA TFI za 2014 rok

Na koniec 2014 roku AXA TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 3 mld zł, przy czym aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły aż o 25%. Wyniki inwestycyjne funduszy AXA TFI były w 2014 roku w większości powyżej benchmarków i mediany konkurencji.

Wyniki finansowe AXA TUiR w 2014 roku

AXA jest jednak dobrym przykładem na to, że konsekwentna polityka ostrożnej selekcji ryzyk daje zamierzone rezultaty: „majątkowa” AXA jest zyskownym biznesem i jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się towarzystw majątkowych w Polsce.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online