Maciej Szwarc, prezes AXA Polska o wynikach finansowych w 2014 roku

- W 2014 roku w największym stopniu na naszą działalność wpływały nowe wytyczne KNF oraz zapowiedzi zmian w ustawie ubezpieczeniowej.

Silnie odczuwaliśmy również nasilającą się wojnę cenową na rynku majątkowym. Dotknęły nas też zmiany w OFE. Mimo wszystko utrzymaliśmy wielkość sprzedaży ubezpieczeń na życie i dynamicznie się rozwijamy w sektorze majątkowym. Jednym z największych wyzwań jest oczywiście wejście w życie nowej ustawy ubezpieczeniowej, która może zmienić kształt ubezpieczeń z UFK, głównego motoru całego rynku życiowego. Nasze ambicje jednak się nie zmieniają: pozostajemy organizacją nastawioną na rozwój aspirującą do ścisłej czołówki grup ubezpieczeniowych w Polsce. Szanse na dalszy wzrost widzimy w coraz większym zainteresowaniu klientów ubezpieczeniami ochronnymi. Dobre wyniki inwestycyjne funduszy AXA TFI są dla nas z kolei nadzieją na rozwój tego biznesu, szczególnie, że dostajemy już sygnały o chęci sprzedaży jednostek uczestnictwa w tych funduszach klientom banków. Nowe perspektywy wzrostu ubezpieczeń na życie, jak i majątkowych zyskaliśmy ponadto dzięki podpisaniu 10-letniej umowy dystrybucji ubezpieczeń ochronnych z mBankiem. Sprzyjają nam ponadto świetne wyniki inwestycyjne naszego OFE – najlepszego pod tym względem funduszu emerytalnego w 2014 roku – które jednocześnie, według rankingu Rzeczpospolitej, najbardziej efektywnie pomnaża pieniądze przyszłych emerytów w długiej, 15-letniej perspektywie.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online