Wszystkie spółki AXA są zyskowne 2 lata szybciej niż planowano

Prezes AXA Polska: Cała Grupa AXA jest zyskowna już od dwóch lat, co dotychczas było głównie zasługą wyłącznie towarzystwa emerytalnego. W ubiegłym roku wszystkie spółki, które do tej pory generowały straty były już zyskowne.

Komentarz Macieja Szwarca, prezesa AXA Polska:
„Główne cele AXA Polska, które założyliśmy do 2015, to zyskowność wszystkich linii biznesowych oraz awans AXA Życie do czołówki ubezpieczycieli. Mamy ten komfort, że cele finansowe – zyskowność wszystkich linii biznesowych – osiągnęliśmy szybciej niż planowaliśmy. Cała Grupa AXA jest zyskowna już od dwóch lat, co dotychczas było głównie zasługą wyłącznie towarzystwa emerytalnego. W ubiegłym roku wszystkie spółki, które do tej pory generowały straty były już zyskowne. To dane w MSR, bo w takich standardach raportujemy do naszego akcjonariusza.

Obecna skala biznesu nie jest jednak dla nas jeszcze satysfakcjonująca, więc AXA jest organizacją nastawioną na wzrost, choć cały czas nie wolumeny, a zyskowność poszczególnych biznesów będzie dla nas priorytetem.
W segmencie majątkowym zamierzamy utrzymywać ok. 30- procentową dynamikę sprzedaży, nie walczyć ceną, a ofertą, co ma nam zagwarantować zdrowy, dochodowy biznes w długim okresie. Na takim gruncie mamy ambicję znaleźć się w gronie tych zakładów, które ubezpieczają największe ryzyka na rynku. Poszerzamy też kanały dystrybucji na przykład o banki, w których sprzedajemy m.in. ubezpieczenia wypadkowe.
W segmencie życiowym ważne dla nas jest dywersyfikowanie portfela. W głównej mierze jest teraz oparty o polisy inwestycyjne i rośnie bardzo dynamicznie – w ubiegłym roku zebraliśmy o ponad 140 procent więcej składek z polis o wpłatach jednorazowych niż rok wcześniej. Bardzo liczymy na wzrost sprzedaży ubezpieczeń ochronnych. Obiecująco wygląda sprzedaż takich polis w bankach. Testujemy też Internet, w którym niedawno ruszyła sprzedaż Pomocy na raka, ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu.”

Podsumowanie wyników finansowych spółek AXA w Polsce w 2013 roku.

AXA Życie zebrała w 2013 roku składki o wartości 1,2 mld zł, czyli o ok. 30% więcej niż w roku poprzednim. Jest to głównie zasługa niemal 40% wzrostu sprzedaży polis inwestycyjnych ogółem, szczególnie zaś tych ze składką jednorazową, których sprzedaliśmy o ponad 140% więcej niż w 2012 roku. Istotnie na przypis składki brutto wpłynął również ok. 30% wzrost sprzedaży ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, co jest zasługą kanału bancassurance. Zwiększyliśmy także sprzedaż polis ochronnych – już ponad 60% przychodów, które generuje WSS, pochodzi z tej kategorii produktów. Jest to dla nas ważne, bo dywersyfikują nasz portfel. W efekcie takich wyników sprzedaży oraz znacznemu obniżeniu kosztów działalności AXA Życie polepszyła wynik w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego liczony w MSR o ponad 40 mln zł notując zysk w wysokości 10 mln zł oraz zmniejszyła stratę liczoną w PSR z 47 mln zł w 2012 roku do 9,7 mln zł w roku 2013. Suma aktywów wzrosła o 15% na koniec 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, do poziomu 4,1 mld zł.

AXA TUiR zebrało w 2013 roku składki o wartości niemal 260 mln zł, czyli o 40% więcej niż w rok wcześniej. Największy 29-procentowy udział w przychodach mają ubezpieczenia osobowe  sprzedawane w kanale bancassurance – zebrane składki miały na koniec 2013 roku wartość blisko 72 mln zł w porównaniu do nieco ponad 21 mln zł rok wcześniej. Na wzrost przypisu składki w 2013 roku istotnie wpłynęła również sprzedaż ubezpieczeń OC. To wszystko zrekompensowało zatrzymanie sprzedaży ubezpieczeń rzeczowych dla firm, co było w znacznej mierze efektem wojny cenowej w tym segmencie, w której staraliśmy się nie brać udziału. To mogłoby wprawdzie chwilowo polepszyć wyniki sprzedaży, ale w długim okresie negatywnie wpłynęłoby na rentowność. Dzięki równoczesnej poprawie szkodowości oraz zwiększonej kontroli nad kosztami AXA TUiR poprawiło wynik w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego liczony w MSR o niemal 15 mln zł notując zysk w wysokości 2,4 mln zł oraz zmniejszyło stratę liczoną w PSR o 4,5 mln zł do wartości ok. -4 mln zł w 2013 roku.

Rok 2013 był pierwszym rokiem na plusie również dla AXA TFI. Poprawa wyniku netto według MSR o 9,5 mln zł – ze straty 8 mln zł w 2012 roku na niemal 1,5 mln zł zysku w 2013 roku oraz według PSR o 7 mln zł – ze straty 5 mln zł w 2012 roku na blisko 2 mln zł zysku w 2013 roku –  była wynikiem zarówno znacznego wzrostu aktywów (średniorocznie o blisko 400 mln zł), jak i istotnej restrukturyzacji kosztów, którą przeprowadziliśmy na początku ubiegłego roku.

W 2013 roku AXA PTE odnotowała zysk finansowy liczony w MSR na poziomie 66,5 mln zł w 2013, o 4 mln zł wyższy niż w 2012 roku oraz zysk liczony w PSR na poziomie 61,5 mln zł, czyli o 18,2 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Największy wpływ na ten wzrost miała dobra koniunktura na giełdzie, co zwiększyło wartość naszych aktywów z 16,9 mld zł na koniec 2012 roku do 18,6 mld zł na koniec 2013 roku. AXA OFE pozostał na koniec 2013 roku piątym funduszem pod tym względem, jak i pod względem liczby członków (niemal 1,2 mln członków na koniec 2013 roku). Postępując zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej funkcjonowanie polskiego rynku funduszy emerytalnych, która weszła w życie 1 lutego tego roku, w dniu 3 lutego przekazaliśmy do ZUS 9,54 mld zł wymaganych prawem aktywów, głównie obligacji Skarbu Państwa, czyli 51,3% sumy aktywów przez nas zarządzanych. Suma aktywów AXA OFE po tym transferze zmniejszyła się do 9,05 mld zł.

Szczegółowe wyniki finansowe spółek ubezpieczeniowych AXA w 2013 roku
(w nawiasie dynamika i porównanie z 2012 rokiem)

AXA Życie
Składki przypisane brutto: 1 192,27 mln zł (130%)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 522,92 mln zł (133%)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 3 208,85 mln zł (118%)
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 105,8% (poprzednio: 106%)
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 672% (poprzednio: 665,6%)
Wynik techniczny: -12,81 mln zł (poprzednio: -42,82 mln zł)
Wynik finansowy netto: -9,74 mln zł (poprzednio: -46,83 mln zł)
Koszty działalności ubezpieczeniowej: 380,70 mln zł (159%)
Koszty akwizycji: 294,82 mln zł (209%)
Koszty administracyjne: 87,90 mln zł (88%)
Kapitały własne: 745,41 mln zł (103%)
Lokaty: 658,85 mln zł (86%)

AXA TUiR
Składki przypisane brutto: 258,46 mln zł (140%)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 78,02 mln zł (99%)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 300,89 mln zł (139%)
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 109,6% (poprzednio: 117,5%)
Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 205,2% (poprzednio: 301,4%)
Wynik techniczny: -8,40 mln zł (poprzednio: -13,80 mln zł)
Wynik finansowy netto: -3,66 mln zł (poprzednio: -8,17 mln zł)
Koszty działalności ubezpieczeniowej: 54,64 mln zł (165%)
Koszty akwizycji: 49,83 mln zł (191%)
Koszty administracyjne: 27,48 mln zł (106%)
Kapitały własne: 53,37 mln zł (93%)
Lokaty: 184,30 mln zł (137%)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online