Wyniki AXA PTE w I półroczu 2014

Na wynik finansowy AXA PTE po I półroczu 2014 miały przede wszystkim wpływ zmiany ustawowe dotyczące OFE. Przekazanie ponad połowy aktywów do ZUS skutkowało obniżeniem przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie, jednocześnie zmniejszenie Funduszu Gwarancyjnego powiększyło przychody o prawie 50 mln zł. W efekcie zysk netto AXA PTE wyniósł po I półroczu 59,1 mln zł i był wyższy o 32,5 mln zł rdr.

- Przychód z Funduszu Gwarancyjnego jest jednak zjawiskiem jednorazowym, więc spodziewamy się niższego wyniku finansowego w kolejnych latach. – komentuje Robert Garnczarek, prezes zarządu AXA PTE i dodaje: - Liczba osób, które złożyły dotychczas deklaracje dalszego oszczędzania w OFE już przewyższyła nasze oczekiwania. Liczymy, że zarówno ich liczba, jak i wartość nowych składek utrzyma się w granicach naszego naturalnego udziału w rynku, czyli 6-7 procent. Choć ogólnie nie można mówić o wielkim sukcesie, to jesteśmy z tego wyniku zadowoleni i dziękujemy tym osobom za determinację mimo mnóstwa przeszkód po drodze i ograniczonego dostępu do informacji. Tak wysoka liczba wszystkich osób, które złożyły deklarację dalszego oszczędzania w OFE to również dobra wiadomość dla polskiego rynku kapitałowego. Mimo wcześniejszych obaw, wszystko wskazuje jednak na to, że wypływy  związane z przekazywaniem aktywów przez OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka w pierwszych latach będą zrównoważone przez wpływy z nowych składek od osób, które zadeklarowały chęć dalszego oszczędzania w OFE. W związku z tym OFE nie będą zmuszone do generowania sztucznej podaży  akcji na giełdzie w tym czasie. Oznacza to, iż nasz rynek powinien reagować na te same czynniki, które będą kreować zachowanie innych giełd. Polska giełda będzie się więc zachowywać zgodnie z naturalnym cyklem gospodarczym. 

Pod względem wyników inwestycyjnych pierwsze półrocze br. było dla nas bardzo dobre. Pomimo radykalnych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o OFE, w tym wprowadzenia całkowicie nowych reguł w obszarze inwestycji, AXA OFE uplasowała się w grupie funduszy, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu istotnie pokonując średnią. Robert Garnczarek tłumaczy, że wynik ten jest pochodną naszej konsekwentnej strategii, w której większą wagę przywiązujemy do ochrony kapitału naszych  klientów w ramach dopuszczalnych do inwestowania klas aktywów oraz limitów inwestycyjnych. Efektem takiej strategii jest relatywnie wyższy udział spółek w portfelu funduszu o stabilnej sytuacji finansowej generujących dywidendy na przewidywalnym poziomie. Dzięki temu środki naszych klientów będą poddawane niższym wahaniom, tak bardzo charakterystycznym dla rynków akcji.   

W AXA OFE jest 1,2 mln członków. Obecnie fundusz zarządza aktywami o wartości 9,3 mld zł.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online