Wyniki AXA TFI w I półroczu 2014

Zyskowność AXA TFI systematycznie się poprawia. Wynik finansowy AXA TFI na koniec I połowy roku 2014 był lepszy o ponad 2 mln zł w porównaniu z I półroczem rok wcześniej i wyniósł 2,6 mln zł.

-Taki rezultat uzyskaliśmy w głównej mierze dzięki systematycznemu zwiększaniu przychodów przy jednoczesnym trzymaniu w ryzach kosztów działalności. Przychody AXA TFI zwiększają się dzięki temu, że stale osiągamy ponadprzeciętne wyniki zarządzania i dlatego klienci decydują się inwestować w nasze fundusze. W efekcie nie tylko notujemy wpływy aktywów od klientów AXA Życie inwestujących w nasze fundusze w ramach UFK, ale też utrzymujemy wyższe niż zakładaliśmy aktywa od klientów, którzy nabyli jednostki funduszy AXA TFI u naszych zewnętrznych partnerów. Na koniec II kwartału zgromadziliśmy aktywa o łącznej wartości 1,48 mld zł. – komentuje Maciej Bombol, prezes zarządu AXA TFI.

Wyniki inwestycyjne funduszy AXA były w I półroczu tego roku generalnie bardzo dobre. Zwłaszcza Subfundusze AXA Akcji i AXA Equity AAA osiągnęły ponadprzeciętne stopy zwrotu dzięki doskonałej selekcji spółek polskich i zagranicznych. Nieco słabiej wypadł Subfundusz Akcji BIG Players, co było efektem strategii inwestycyjnej tego funduszu polegającej na lokowaniu aktywów tylko w spółki polskie, podczas gdy w pierwszym półroczu br. indeks całego rynku WIG wzrósł zaledwie o 1,3%. Fundusze mieszane stopniowo poprawiają swoje wyniki rdr, osiągając pierwszy i drugi kwartyl w swoich grupach porównawczych. Równie dobrze radzą sobie Subfundusz Obligacji i Lokacyjny plasując się odpowiednio w drugim i pierwszym kwartylu w swojej grupie.  AXA FIZ Globalnych Obligacji osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 8,82%.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online