Wyniki AXA Życie i AXA TUiR w I półroczu 2014

AXA Życie i AXA TUiR w I półroczu 2014 r. zebrały łącznie 745,21 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o ponad 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego.

W segmencie ubezpieczeń na życie AXA zebrała 629,9 mln zł składek brutto – o ok. 15% więcej niż po sześciu miesiącach rok temu. W głównej mierze było to zasługą ponad 30% wzrostu sprzedaży tradycyjnych (ochronnych) ubezpieczeń na życie, głównie w kanale bancassurance.

-Oznacza to, że realizujemy nasz cel polegający na dywersyfikacji portfela, dotychczas opartego w głównej mierze na tzw. polisach inwestycyjnych. Sprzedaż tych ostatnich nadal rośnie i nie zamierzamy rezygnować z ich sprzedaży. W I półroczu sprzedaż ubezpieczeń z UFK wzrosła o 18% rdr, a wartość aktywa w zarządzaniu zwiększyły się o 29% rdr (z 2,3 mld zł w I półroczu 2013 do 3 mld zł w I półroczu 2014). Uważamy, że ubezpieczenia z UFK są dobrą alternatywą dla długoterminowego oszczędzania. Lekcja, którą wynosimy z zamieszania wokół tych ubezpieczeń jest taka, żeby jeszcze większy nacisk kłaść na przedstawienie klientom ich cech, tzn. że są rekomendowane osobom o co najmniej średnim poziomie akceptacji ryzyka i tylko tym, które chcą faktycznie odkładać przez co najmniej kilkanaście lat. Pamiętamy o tym, że przeciętny klient to przeciętny Polak o przeciętnej wiedzy na temat rynku finansowego. Dlatego zaproponowaliśmy kilka nowych rozwiązań, które mają ułatwić klientom zarządzanie pieniędzmi. Stworzyliśmy prosty i przystępnie napisany biuletyn inwestycyjny, w którym wskazujemy obecną fazę cyklu koniunkturalnego i klasę aktywów najlepiej odpowiadającą tej fazie cyklu. Do tego prezentujemy co miesiąc ranking funduszy dostępnych w ramach produktu. Stawiamy też na promocję portfeli modelowych, bo dzięki selekcji funduszy i zmiennej alokacji w klasy aktywów są bardzo dobrym rozwiązaniem dla mniej świadomych inwestorów. – komentuje Jarosław Bartkiewicz, prezes zarządu AXA Życie.

Według międzynarodowych standardów rachunkowości, które są istotne dla naszego akcjonariusza, firma wypracowała po pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku 15,2 mln zł zysku z działalności podstawowej (ang. Underlying earnings), czyli o 12 mln zł więcej niż w tym samym okresie rok temu.

Według polskich standardów rachunkowości towarzystwo niewielki zysk na poziomie 42 tys. zł w I półroczu 2013 roku powiększyło do 9,99 mln zł. Wynik techniczny (wg PSR) uplasował się na poziomie 11,6 mln zł (-8,6 mln zł po I półroczu 2013).

W segmencie ubezpieczeń majątkowych wartość składki przypisanej brutto spadła ze 119 mln zł w I półroczu 2013 roku do 115 mln zł.

- Mimo spadku sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach tego roku widzimy dla AXA szanse na wzrost na rynku majątkowym dla firm. Nasz rozwój jest możliwy dzięki zrównoważonemu portfelowi produktów (z 25% udziałem ubezpieczeń OC, 31% udziałem ubezpieczeń majątkowych i technicznych oraz 13% udziałem transportowych po I kwartale 2014) oraz konsekwentnej polityce oceny ryzyka, dzięki czemu nasi klienci wiedzą, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem. Nawet w warunkach obecnie nasilonej konkurencji chcemy konkurować ofertą, a nie ceną, bo priorytetem pozostaje dla nas dochodowość portfela. Ta się stale poprawia, o czym świadczy wartość wskaźnika mieszanego (COR), która w I półroczu tego roku była niższa o 2,3 pp w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku i wyniosła 101,1%. - komentuje Janusz Arczewski, członek zarządu AXA TUiR.

Według polskich standardów rachunkowości spółka nadal notuje stratę na poziomie 5,9 mln zł.

Według międzynarodowych standardów rachunkowości, które są istotne dla naszego akcjonariusza, firma wypracowała po pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku 1,3 mln zł zysku z działalności podstawowej (ang. Underlying earnings), czyli o 1,1 mln zł więcej niż w tym samym okresie rok temu. Perspektywy na drugą połowę 2014 roku są obiecujące. Oczekujemy przyspieszenia i wzrostu sprzedaży szczególnie w kanale bancassurance.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online