Wyniki finansowe AXA PTE w 2014 roku

Największym sukcesem AXA PTE w 2014 roku było wypracowanie najwyższej na rynku stopy zwrotu dla członków naszego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Dobra pozycja AXA OFE wynika z konsekwentnej strategii nastawionej na maksymalną ochronę wartości zgromadzonego kapitału przy satysfakcjonującej stopie zwrotu. Niezależnie od momentu cyklu koniunkturalnego staramy się przede wszystkim inwestować pieniądze w spółki, których modele biznesowe rozumiemy.

AXA PTE odnotowało w 2014 roku zysk liczony w MSR na poziomie 87,5 mln zł, o 21 mln zł wyższy niż w 2013 roku oraz zysk liczony w PSR na poziomie 72 mln zł, czyli o 53,8 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Tak duży wzrost przychodów jest jednak konsekwencją rządowych zmian w OFE. Decyzją rządu połowa aktywów została wytransferowana z OFE do ZUS przy jednoczesnej likwidacji mechanizmu dopłaty, a co za tym idzie rozwiązano część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego utrzymywaną przez PTE. W efekcie powstał jednorazowy przychód, który nie powtórzy się w kolejnych latach.

AXA OFE zarządzał na koniec 2014 roku aktywami o wartości 9,05 mld zł należącymi do niemal 1,2 mln członków OFE.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online