Wyniki finansowe AXA TUiR w 2014 roku

AXA jest jednak dobrym przykładem na to, że konsekwentna polityka ostrożnej selekcji ryzyk daje zamierzone rezultaty: „majątkowa” AXA jest zyskownym biznesem i jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się towarzystw majątkowych w Polsce.

Strategię tę udało się kontynuować pomimo wysoce niesprzyjających warunków rynkowych - w 2014 roku rynek majątkowy dla firm po raz pierwszy od lat skurczył się i zanotował 1,3 procentowy spadek. Towarzystwo zanotowało ponad 23% przyrost składki brutto w 2014 roku. Największy blisko 40-procentowy udział w przychodach mają ubezpieczenia osobowe sprzedawane w kanale Bancassurance – zebrane składki miały na koniec 2014 roku wartość 112,5 mln zł w porównaniu do blisko 67 mln zł rok wcześniej. Na wynik sprzedaż ubezpieczeń dla firm wpłynęło odnowienie polis z zeszłych lat oraz jednoczesne pozyskanie nowych klientów. Najsilniejszą pozycję utrzymaliśmy w segmencie ubezpieczeń OC. W ten sposób zrekompensowana została niska dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla firm, co było w znacznej mierze efektem wojny cenowej w tym segmencie. To mogłoby wprawdzie chwilowo polepszyć wyniki sprzedaży, ale w długim okresie negatywnie wpłynęłoby na rentowność. AXA jako priorytet traktuje długoterminową rentowność portfela i kwotuje w oparciu o rzetelną ocenę jakości ryzyka, co w obecnej sytuacji rynkowej może ograniczać możliwości wzrostu. Dzięki równoczesnej poprawie szkodowości AXA TUiR zakończyła rok 2014 zyskiem netto według PSR w wysokości 4,5 mln zł w porównaniu ze stratą -4 mln zł rok wcześniej. Według MSR zysk urósł w 2014 roku dwukrotnie do 4,8 mln zł. W 2014 roku wypłaciła odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych o wartości 92 mln zł.

Szczegółowe wyniki finansowe AXA TUiR w 2014 roku
(w nawiasie dynamika i porównanie z 2013 rokiem; według PSR)

Składki przypisane brutto: 318,32 mln zł (23%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 92,34 mln zł (15,5%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 374,53 mln zł (19,7%)

Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 124% (poprzednio: 109,6%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 299% (poprzednio: 205,2%)

Wynik techniczny: -0,73 mln zł (poprzednio: -8,40 mln zł)

Wynik finansowy netto: 4,54 mln zł (poprzednio: -3,66 mln zł)

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 87,37 mln zł (37,5%)

Koszty akwizycji: 85,15 mln zł (41,5%)

Koszty administracyjne: 27,67 mln zł (0,7%)

Kapitały własne: 91,5 mln zł (41,6%)

Lokaty: 231,44 mln zł (20,4%)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online