Wyniki finansowe AXA w 2012

Podsumowanie wyników finansowych spółek AXA w Polsce w 2012 roku.

AXA Życie inwestuje we własną sieć sprzedaży.
AXA Życie, w głównej mierze w związku z niższą sprzedażą i znacznymi nakładami na inwestycje w rozwój własnej sieci sprzedaży oraz w produktowy system informatyczny, pogłębiła stratę mierzoną w MSR z 19,5 mln zł w 2011 roku do 42,7 mln zł na koniec 2012 roku (wynik skonsolidowany z AXA Polska i AXA TFI). Spółka zebrała też składki o wartości 920 mln zł, 23 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. W efekcie, spółka powinna osiągnąć rentowność rok później niż planowaliśmy dotychczas, czyli w 2014 roku. W 2012 roku AXA Życie poprawiła jednak wynik finansowy mierzony w PSR (bez AXA Polska i AXA TFI) w porównaniu z poprzednim rokiem –  zmniejszyła stratę o 16 mln do poziomu -46,8 mln zł.

AXA PTE zwiększa zyski.
Pomimo niekorzystnych zmian w prawie, zysk AXA PTE raportowany w MSR wzrósł z 36,7 mln zł w 2011 roku do 57,3 mln zł w roku 2012 (wg PSR towarzystwo osiągnęło zysk na poziomie 43 mln zł, wobec straty – 25 mln zł w 2011). Stało się tak w głównej mierze za sprawą znacznego spadku kosztów akwizycji. AXA OFE pozostał na koniec 2012 roku piątym funduszem na rynku zarówno pod względem wielkości zarządzanych aktywów (16,9 mld zł na koniec 2012 roku), jak i liczby członków (niemal 1,2 mln członków na koniec 2012 roku).

AXA TUiR rośnie na niemal nierosnącym rynku.
Biznes majątkowy dla firm dynamicznie się rozwija zgodnie z naszymi oczekiwaniami, rośnie na niemal nierosnącym rynku. Spółka zebrała w 2012 roku składki o wartości 184 mln zł, o 25% wyższej niż 2011 roku, podczas gdy rynek ubezpieczeń majątkowych dla korporacji rósł w 2012 roku w tempie 8 %. Nie jest to jeszcze skala, która satysfakcjonuje AXA, jednak jasne jest, że budowanie kompetencji i zaufania na tym rynku trwa wiele lat. Spółka poprawiła wynik finansowy i zmniejszyło stratę liczoną w MSR z 13,9 mln zł do 11,2 mln zł. Poprawa wyniku jest znacznie większa według PSR, bo strata zmniejszyła się o niemal 17 mln zł do wartości -8,2 mln zł w 2012 roku.

Mniejsza strata i większe aktywa AXA TFI.
W 2012 wprawdzie wzrosła wartość aktywów zarządzanych przez TFI, jednak nie udało się osiągnąć planowanej wartości 1,2 mld zł.  Aktywa wzrosły z 616 mln zł w 2011 roku do 932 mln zł na koniec roku 2012. Strata liczona w PSR zmniejszyła się z 7,2 mln zł w 2011 roku do 5,1 mln zł na koniec roku 2012.

Więcej o wynikach i strategii AXA można przeczytać w wywiadzie Macieja Szwarca, prezesa AXA Polska do Dziennika Ubezpieczeniowego z 12 marca 2013. Wywiad znajdziecie Państwo - tutaj

Szczegółowe wyniki finansowe spółek ubezpieczeniowych AXA w 2012 roku
(w nawiasie dynamika i porównanie z 2011 rokiem)

AXA Życie
Składki przypisane brutto: 920,5 mln zł (-2%)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 392,9 mln zł (21%)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 2 719,3 mln zł (26%)
Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami: 106% (2011: 102%)
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi: 666% (2011: 585%)
Wynik techniczny: -42,4 mln zł (2011: 62,9 mln zł)
Wynik finansowy netto: -46,4 mln zł (2011: -62,8 mln zł)
Koszty działalności ubezpieczeniowej: 240,8 mln zł (22%)
Koszty akwizycji: 143,1 mln zł (26%)
Koszty administracyjne: 99,5 mln zł (15%)
Kapitały własne: 722,8 mln zł (27%)
Lokaty: 763,7 mln zł (23%)

AXA TUiR
Składki przypisane brutto: 184,3 mln zł (25%)
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 79,05 mln zł (37%)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 216,86 mln zł (28%)
Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami: 117% (2011: 116%)
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi: 301% (211: 216%)
Wynik techniczny: -13,8 mln zł (2011: -25,5 mln zł)
Wynik finansowy netto: -8,2 mln zł (2011: -25,1 mln zł)
Koszty działalności ubezpieczeniowej: 33,1 mln zł (4%)
Koszty akwizycji: 26,1 mln zł (27%)
Koszty administracyjne: 25,9 mln zł (6%)
Kapitały własne: 57,6 mln zł (70%)
Lokaty: 134,8 mln zł (33%)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online