Wyniki finansowe Grupy AXA w Polsce w 2015 roku:

AXA jedną z najszybciej rozwijających się firm ubezpieczeniowych.

  • Grupa AXA w Polsce zebrała składki o wartości 2,06 mld zł (o 13% więcej niż rok wcześniej).
  • Wynik z działalności podstawowej liczony według MSR wyniósł 98,2 mln zł (o 12% wyższy niż w 2014 roku[1]).
  • AXA wypłaciła swoim klientom łącznie 970 mln zł w świadczeniach i odszkodowaniach.
  • Grupa upatruje szansę na dalszy rozwój w planowanym zakupie Liberty Ubezpieczenia, strategii opartej o potrzeby klienta oraz wzmocnieniu szeregów kadry zarządzającej.

Wyniki Grupy AXA w Polsce za rok 2015

- Rynek ubezpieczeniowy jest obecnie niespokojny. Według KNF, w 2015 roku cały sektor ubezpieczeniowy pod względem zebranych składek zmniejszył się o 0,2%, w tym segment ubezpieczeń na życie spadł o 4%, a majątkowych wzrósł o 4%. Rynek podlega jednocześnie dużym zmianom regulacyjnym. Na tak zmiennym rynku AXA utrzymała w zeszłym roku dwucyfrowy, zyskowny wzrost. Kapituła Konkursu Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń przyznała nam za to tytuł Najszybciej rozwijającej się firmy ubezpieczeniowej w 2015 roku - podsumował Michał Kwieciński, szef Grupy AXA w Polsce[2].

Odpowiedź AXA na niestabilne czasy to po pierwsze wzrost przez akwizycje. Dotychczasowy rozwój organiczny został istotnie przyspieszony w 2015 roku przez finalizację zakupu BRE Ubezpieczenia TUiR (obecnie AXA Ubezpieczenia TUiR) i nawiązanie strategicznego 10-letniego partnerstwa z najbardziej nowoczesnym bankiem w Polsce, mBankiem. W grudniu zeszłego roku AXA ogłosiła również zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia. - Dzięki tym transakcjom staniemy się uniwersalnym ubezpieczycielem majątkowym, z pełną ofertą ubezpieczeń dostępnych w różnorodnych kanałach: od internetu i call centre, przez agentów, brokerów czy komisy samochodowe, po banki - podkreślił Michał Kwieciński.

Zaznaczył również, że w obecnych okolicznościach rynkowych rozwój nie jest również możliwy bez oparcia strategii na potrzebach klienta. AXA chce być pod tym względem liderem i nadawać kształt rynkowi. Przykładem takiego podejścia jest biznes ubezpieczeń grupowych, który obecnie pod względem jakości oferty i obsługi oceniany jest jako jeden z najlepszych w Polsce. W efekcie szeregu zmian przypis składki zwiększył się o 12% przekraczając 100 mln zł, a sprzedaż zwiększyła się o ponad 21%.

- Wdrożyliśmy inicjatywy zwiększające atrakcyjność produktu, między innymi nowe pakiety medyczne, umowy dodatkowe dające możliwość leczenia poważnych chorób poza granicami kraju oraz nowe pakiety ubezpieczeniowe dla dzieci. Uruchomiliśmy sprzedaż całkowicie odnowionej i unowocześnionej oferty grupowej dla firm zatrudniających do 20 osób. W połowie roku uruchomiony został również nowy system informatyczny, ułatwiający pracodawcom administrowanie polisami grupowymi. Po sześciu miesiącach od jego uruchomienia jedna trzecia wszystkich firm z segmentu klientów dużych korzystała już z tego rozwiązania. Wprowadzone zostały też nowe standardy wypłaty świadczeń. Świadczenia za zdarzenia proste, takie jak urodzenia dziecka czy zgony rodziców i teściów są obecnie wypłacane w dniu zgłoszenia lub najdalej w następnym dniu roboczym. Znacznemu skróceniu uległ czas realizacji świadczeń bardziej złożonych, których 90% jest wypłacanych do 7 dni - opowiada Konrad Zakrzewski dyrektor zarządzający ds. ubezpieczeń grupowych w AXA.

Według Michała Kwiecińskiego receptą na trudne czasy jest także silny zespół, szczególnie najwyższe kierownictwo. W czerwcu 2016 dołączy do AXA Agnieszka Żołędziowska-Kulig, dotychczasowa dyrektor generalna AIG. Będzie odpowiedzialna za majątkowe ubezpieczenia korporacyjne (dla firm).

[1] Dane wg MSR. Dynamika wyliczona bez uwzględnienia jednorazowego przychodu 49 mln zł dla PTE w 2014 roku pochodzącego z rozwiązania części Funduszu Gwarancyjnego w konsekwencji zmian rządowych oraz bez wyniku BRE Ubezpieczenia TUiR, które dołączyło do Grupy AXA w II kwartale 2015 roku.

[2] W toku proces udzielenia zezwolenia KNF na pełnienie funkcji prezesa zarządu AXA TUiR SA i AXA Ubezpieczenia TUiR SA

***

Grupa AXA w Polsce obejmuje: AXA Życie TU, AXA TUiR, AXA Ubezpieczenia TUiR (d. BRE Ubezpieczenia TUiR, AXA PTE, AXA TFI i AXA Polska. AXA jest 8. ubezpieczycielem w Polsce z 4% udziałem rynkowym w 2015 roku. W segmencie życiowym (jako AXA Życie TU) osiągnęła w 2015 roku 9. pozycję z 4,6% udziałem w rynku. W segmencie majątkowym (jako AXA TUiR, AXA Direct i AXA Ubezpieczenia TUiR) zajmowała na koniec 2015 roku 7. pozycję z 3,3% udziałem rynkowym.

 

Szczegółowe wyniki finansowe AXA za 2015 r. według PSR

(w nawiasie dynamika w porównaniu z wynikami za 2014 r.)

 

AXA Życie

Składki przypisane brutto: 1,3 mld zł (7%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 603,74 mln zł (34%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 3,9 mld zł (7%)

Pokrycie rezerw aktywami: 102,8% (poprzednio: 106,2%)

Wynik techniczny: 19,62 mln zł (5%)

Wynik finansowy netto: 19,55 mln zł (5%)

AXA TUiR

Składki przypisane brutto: 321,33 mln zł (1%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 108,62 mln zł (18%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 411,90 mln zł (10%)

Pokrycie rezerw aktywami: 121,0% (poprzednio: 124,0%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 292,0% (poprzednio: 299,0%)

Wynik techniczny: -5,16 mln zł (poprzednio: -0,73 mln zł)

Wynik finansowy netto: 2,28 mln zł (-50%)

AXA Ubezpieczenia TUiR

Składki przypisane brutto: 305,21 mln zł (24%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 67,06 mln zł (2%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 335,82 mln zł (35%)

Pokrycie rezerw aktywami: 120,0% (poprzednio: 161,0%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 1264,0% (poprzednio: 671,0%)

Wynik techniczny: 10,90 mln zł (-44%)

Wynik finansowy netto: -4,49 mln zł (poprzednio: 91,84 mln zł)

AXA PTE

Aktywa w zarządzaniu: 9,07 mld zł (0,2%)

Wynik finansowy netto: 30 mln zł (-58%)

AXA TFI

Aktywa w zarządzaniu: 3,0 mln zł (-3%)

Wynik finansowy netto: 4,77 mln (-24%)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online