Kariera w biurze głównym AXA Kogo szukamy

Kariera w biurze głównym AXA

 

Jesteśmy pewni, że o sukcesie firmy decydują nie tylko produkty, czy innowacje, ale przede wszystkim ludzie. Podczas rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej, ponieważ wierzymy, że nasz sukces zależy nie tylko od doświadczenia naszych pracowników, ale również od poziomu ich kompetencji oraz zaangażowania i umiejętności radzenia sobie ze zmianą. Budujemy organizację pozyskując ludzi zaangażowanych, otwartych na zmiany, którzy dostrzegają potrzebę ulepszania procesów, mają pomysły i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Biorą odpowiedzialność za swoje cele i działania. Odważnie i jasno wyrażają swoje opinie i myśli, nie boją się podejmować ryzykownych decyzji ale nie popełniają tego samego błędu dwa razy.

W AXA wierzymy, że każdy może być liderem w swojej pracy, w swoim Zespole, kierując swoim Obszarem, każdego dnia wykonując swoje codzienne obowiązki. Patrząc na naszą pracę w AXA oceniamy realizację osiągniętych celów i również styl w jakim je osiągnęliśmy. W równym stopniu jest ważne, „co” osiągamy jak i to „jak” to osiągnęliśmy. Za styl osiągania wyników odpowiedzialnie są kompetencje. To zbiór naszej wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących nasze zachowania - to nasz styl pracy. W AXA mamy 7 kompetencji opisanych zachowaniami w naszym modelu kompetencji przywódczych - AXA Leadership Framework – czyli „Styl też się liczy”.

Kariera w AXA

 Nasz model jest drogowskazem wytyczającym nam kierunek, do którego dążymy i opisującym, jacy chcemy być w AXA. Model Kompetencji daje nam przestrzeń do podejmowania decyzji i oczekuje od nas ponoszenia za nie odpowiedzialności. Jest ramą do tego abyśmy razem mogli budować kulturę Trust&Achievement (kultura zaufania i osiągnięć) w najlepszym stylu.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online