AXA Polska Spółka Akcyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Spółki:

AXA Polska S.A.
Siedziba i adres Spółki ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia@axa.pl
Infolinia  801 200 200
Kapitał zakładowy  8 500 000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu

Marcin Nedwidek - Prezes Zarządu
Jarosław Matusiewicz - Wiceprezes Zarządu
Agata Jach - Członek Zarządu
Beata Siwczyńska-Antosiewicz - Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu

Akcjonariusze AXA Życie TU S.A. - 100%
NIP Spółki 521-32-42-907
Regon Spółki 015483700
Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000294038

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online