AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (AXA TFI S.A.)

Siedziba i adres Towarzystwa

ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon 22 555 07 00
Fax 22 555 07 01
Email axa.tfi@axa.pl
Infolinia 22 541 76 06
Data uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 27 kwietnia 2010 r.
Kapitał zakładowy 22 500 000,00 PLN - wpłacony w całości
Skład Zarządu Robert Garnczarek - Prezes Zarządu
Paweł Mizerski - Wiceprezes Zarządu
Akcjonariusze AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 100% akcji
NIP Towarzystwa 108-00-07-417
Regon Towarzystwa 141850545
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000329866
Depozytariusz mBank S.A.
Agent Transferowy Moventum Services Sp. z o.o.
Audytor

PricewaterhouseCoopers Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online