AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
Siedziba i adres Spółki  ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax  +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl
Infolinia 801 200 200
Kapitał zakładowy 107 912 677zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu 

Marcin Nedwidek – Prezes Zarządu – pod warunkiem uzyskania zgody KNF, do czasu uzyskania zezwolenia KNF pełni funkcję członka zarządu
Jarosław Matusiewicz – Wiceprezes Zarządu
Adam Łoziak – Członek Zarządu
Mariusz Wójcik – Członek Zarządu
Daniela Sotirovic – Członek Zarządu
Jakub Machnik – Członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyko, pod warunkiem uzyskania zgody KNF

Akcjonariusze  Uniqa Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu
NIP Spółki  1070006155
Regon Spółki 140806789
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 271543

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online