AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
Siedziba i adres Spółki  ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax  +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl
Infolinia 801 200 200
Kapitał zakładowy 107 912 677zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu 

Artur Maliszewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Żołędziowska – Kulig – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Wójcik – Członek Zarządu
Beata Siwczyńska – Antosiewicz – Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu
Marcin Nedwidek - Członek Zarządu

Akcjonariusze  Société Beaujon (Francja) – 100% akcji
NIP Spółki  1070006155
Regon Spółki 140806789
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 271543

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online