AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - informacje o firmie

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Siedziba i adres Towarzystwa:

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Telefon: +48 22 555 00 00
Fax:

+48 22 555 05 00

Email: ubezpieczenia@axa.pl
Infolinia 0 801 200 200
Kapitał zakładowy 444 440 000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu

Artur Maliszewski - Prezes Zarządu 
Janusz Arczewski - Członek Zarządu
Mariusz Wójcik - Członek Zarządu
Beata Siwczyńska - Antosiewicz - Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu

Akcjonariusze AXA S.A. (Francja) - 7%
Société Beaujon (Francja) – 93,00%
NIP Towarzystwa 521-10-36-859
Regon Towarzystwa 010340277
Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 41216

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online