Koronawirus, najważniejsze informacje

Obsługa polis inwestycyjnych

Obsługa polis inwestycyjnych

 • komentarz dot. inwestowania w UFK w czasie epidemii koronawirusa
 • bieżące komentarze inwestycyjne
 • dostęp do serwisu AXA On-Line
 • terminy realizacji zleceń
 • zawieszenie opłacania składki

Komentarz dot. inwestowania w UFK w czasie epidemii koronawirusa

W obecnych czasach, gdy wahania na giełdach papierów wartościowych są bardzo gwałtowne, wiele osób rozważa możliwość dokonywania jak najszybszych zmian w ramach swoich umów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

Przede wszystkim przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zachęcamy do zachowania chłodnej głowy i trzymania emocji na wodzy. Stara inwestycyjna prawda mówi, że emocje nie są dobrym doradcą. Zalecamy podejmowanie działań przemyślanych i stopniowych. Patrzmy na nasze inwestycje w dłuższej perspektywie czasu i nie naśladujmy zachowań innych. Pochopne decyzje mogą przynieść inny skutek niż oczekiwany. Dlatego działajmy zgodnie ze swoją wcześniej zaplanowaną strategią inwestycyjną, biorąc pod uwagę swoją skłonność do ryzyka. Jeśli strategia nie przewidywała obecnej sytuacji na rynkach, zastanówmy się nad jej modyfikacją. Warto w tym momencie zadać sobie kluczowe pytania m.in. o to :

 • jakie ryzyko teraz akceptuję,
 • jak zmienia się mój cel inwestycyjny i jak chcę go teraz osiągnąć,
 • w jaki sposób będę dywersyfikować swoje inwestycje (rozpraszać swój kapitał w fundusze o różnym poziomie ryzyka).

Przemyślana strategia inwestycyjna, która uwzględnia dłuższą perspektywę inwestycji oraz odpowiednio zdywersyfikowany portfel to dobra recepta na spokój w tak niepewnym inwestycyjnie czasie.      

 


 

Bieżące komentarze inwestycyjne

 • aktualne informacje dot. sytuacji na rynkach inwestycyjnych w Polsce i za granicą znajdziesz tutaj.
 • co kwartał publikujemy edukacyjny materiał, który zawiera m.in. rankingi funduszy, prezentacje UFK czy przykładowe strategie inwestycyjne. Znajdziesz go tutaj.

 


 

Dostęp do serwisu AXA On-Line

Swoje inwestycje możesz śledzić w serwisie AXA On-Line. Zaloguj się tutaj.      

 


 

Terminy realizacji zleceń  

Konwersja

Jeśli obecnie podejmujesz decyzję o rezygnacji z inwestycji w danym funduszu i przeniesieniu środków do innego UFK (konwersja), pamiętaj że:

 1. zlecenia konwersji są realizowane w terminach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) danego produktu;
 2. zlecenia złożone w serwisie AXA On-Line realizujemy wg cen obowiązujących w drugim dniu roboczym, w którym funkcjonują giełdy papierów wartościowych (nie po cenach z dnia złożenia zlecenia).

  Termin ten wynika z konieczności wcześniejszego przesłania zlecenia do TFI, w którego fundusze inwestycyjne lokowane są środki w ramach danego UFK, a następnie oczekiwania na wycenę danego funduszu inwestycyjnego. Zlecenia złożone poza serwisem AXA On-Line obsługiwane są w dłuższym czasie, gdyż muszą trafić do manualnej obsługi.

 3. przy realizacji konwersji AXA wykorzystuje własne środki, by możliwie jak najszybciej zakupić jednostki UFK dla klienta. Dzięki temu jednostki UFK są nabywane po cenach z tego samego dnia, co umorzenie opisane w punkcie 2). W innym wypadku AXA musiałaby czekać na zwrot środków z umorzenia funduszy, by dopiero później móc złożyć zlecenie zakupu dla klienta
 4. zrealizowane konwersje widoczne są w serwisie AXA On-Line po upływie kolejnych 2 dni roboczych.

Przykład:

 • wtorek – klient składa zlecenie konwersji w serwisie AXA On-Line;
 • środa – AXA rejestruje wszystkie zlecenia z wtorku i przekazuje do TFI;
 • czwartekto z tego dnia będzie wykorzystana cena zarówno do umorzenia/sprzedaży, jak i nabycia/zakupu jednostek UFK;
 • wtorek – klient widzi zrealizowaną konwersję w serwisie AXA On-Line.

 

Wykup częściowy lub całkowity

Wykupy realizowane są zgodnie z zasadami opisanymi w OWU danego produktu:

 • wykup częściowy – od 10 do 14 dni roboczych (w zależności od terminów przewidzianych w danym produkcie) od złożenia kompletnego wniosku,
 • wykup całkowity – nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata środków w zleceniu wykupu trwa dłużej niż konwersja. Wynika to przede wszystkim z konieczności dokładnej weryfikacji zlecenia i osoby, która je składa.  

Umarzanie środków czy realizacja wykupów to procesy, które odbywają się w określonych terminach i po cenach jednostek określonych również na konkretne dni. Obecna niepewna sytuacja generuje ryzyko, że wycena w ciągu tych dni ulegnie nieprzewidywanej zmianie. Pamiętaj, że ostateczne przeliczenie konwersji czy wykupu nie jest robione po wycenie jednostek z dnia, w którym składasz zlecenie.  

 


   

Zawieszenie opłacania składki  

W przypadku ubezpieczeń ze składką opłacaną regularnie, klienci którzy obecnie nie mogą w terminie płacić składek mają możliwość skorzystania z czasowego zawieszenia opłacania składek. Warto porozmawiać o takiej opcji ze swoim agentem lub konsultantem AXA. Jest to rozwiązanie alternatywne do rozwiązania umowy. Szczegółowe zasady są opisane w OWU danego produktu. Wniosek o zawieszenie opłacania składki jest dostępny tutaj.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online