Ubezpieczenie indywidualnych podróży KONTYNENTY Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży zagranicznych Kontynenty

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie podróżne

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

Lista przedstawicieli i partnerów AXA sprzedających polisy TRAVEL oraz ubezpieczenia do USA i Kanady do Karty EURO 26

Wniosek o rozwiązanie ubezpieczenia podróżnego Kontynenty

CLAIM FORMS

Claim form liability insurance

Claim form overseas medical and rescue expenses

Claim form accident insurance

Claim form baggage/sports equipment insurance

Claim form costs of resignation

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami  KUP ONLINE

Jak oceniasz
serwis axa.pl?