Ubezpieczenie podróżne na terenie RPO produkcie

Podróżuj bezpiecznie po kraju. Ubezpieczenie Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to szeroki wachlarz ochronny na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • utraty bagażu podróżnego,
  • odpowiedzialności cywilnej
  • sprzętu sportowego.

Czy podróżujesz turystycznie (TRAVEL) czy aktywnie (TRAVEL SPORT) – ten produkt jest dla Ciebie. Dodatkowo w Travel Sport masz możliwość ubezpieczenia:

  • sportów wysokiego ryzyka
  • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu
  • uprawiania sportów ekstremalnych
  • sprzętu sportowego,
  • odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu.

Opcja dodatkowa to także Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub biletu lotniczego.

Ubezpieczenie to dotyczy rezygnacji z imprezy turystycznej na terenie RP lub rezygnacji z biletu
lotniczego na terenie RP z przyczyn losowych, takich jak np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy
wypadek, śmierć, przedwczesny poród.

Sprawdź czy łapiesz się na zniżkę! Dla Grup powyżej 10 osób oraz dla osób poniżej 25 roku
życia obowiązuje zniżka składki 10%.

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Znajdź najbliższy punkt sprzedaży ubezpieczeń turystycznych

Lista oddziałów
Wybierz miejscowość!
Jak oceniasz
serwis axa.pl?