Koronawirus, najważniejsze informacje

Pomoc dla klientów

Pomoc dla klientów

  • centrum alarmowe 24h
  • przedłużenie ubezpieczenia podróżnego za granicą
  • assistance medyczne i infolinia o koronawirusie
  • assistance samochodowe i mieszkaniowe
  • niezbędne informacje na temat zakresu ochrony
  • upoważnienie osoby bliskiej do informacji o leczeniu

Centrum alarmowe 24h

Nasze centrum alarmowe dla klientów posiadających polisę turystyczną czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod tel.: +48 22 575 90 80, e-mail: medical@ipa.com.pl

 


 

Przedłużenie ubezpieczenia podróżnego za granicą

Uruchamiamy tryb nadzwyczajny przedłużania ubezpieczenia dla klientów, którzy muszą przedłużyć pobyt za granicą ze względu na koronawirusa. Można to zrobić na stronie axadirect.pl. Aby ubezpieczenie chroniło od następnego dnia, prosimy przy zakupie zaznaczyć, że przebywają Państwo w Polsce (mimo, że są Państwo za granicą). W naszym systemie uznamy to ubezpieczenie za ważne przedłużenie ubezpieczenia.

Przedłużyć ubezpieczenie trzeba najpóźniej ostatniego dnia bieżącej polisy.

PRZEDŁUŻ POLISĘ

 


 

Assistance medyczne i infolinia o koronawirusie

Ze względu na nadzwyczajną sytuację nasze świadczenia assistance są organizowane przez Centrum Alarmowe w trybie specjalnym pod numerem +48 22 575 91 32.

Zgodnie z nowymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą obsługi klientów zgłaszających potrzebę organizacji usługi w odniesieniu do nagłego zachorowania dotyczącego układu oddechowego, zobowiązani jesteśmy do zadania 3 poniższych pytań, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi pokierowanie klienta na SOR do szpitala zakaźnego lub do stacji sanepidu:

  1. Czy mieli Państwo bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)?
  2. Czy pracowali Państwo i przebywali jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV?
  3. Czy podróżowali Państwo i przebywali w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2?

Mając na uwadze dynamikę zmian uprzedzamy, że powyższa procedura specjalna może ulegać zmianie.

 


 

Assistance samochodowe i mieszkaniowe

Czynne pod numerem 22 599 95 22.

Dokładamy wszelkich starań, aby w sytuacjach wystąpienia zdarzenia objętego ochroną możliwie jak najszybciej zapewnić klientom pomoc. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku nałożenia ograniczeń w poruszaniu się wprowadzonych decyzjami władz administracyjnych realizacja niektórych świadczeń, w szczególności wymagających dotarcia usługodawcy do klienta może okazać się niemożliwa.

 


 

Niezbędne informacje na temat zakresu ochrony

W załączonych grafikach przypominamy najważniejsze informacje o zakresie naszych ubezpieczeń turystycznych i ubezpieczeń na życie wobec zakażenia koronawirusem.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNEUBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

 


 

Upoważnienie osoby bliskiej do informacji o leczeniu

Otrzymujemy zapytania od klientów, jak mogą upoważnić partnera/partnerkę, z którymi nie są w związku małżeńskim, do uzyskania informacji o stanie zdrowia na wypadek pobytu w szpitalu.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Przygotowaliśmy propozycję treści upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną i uzyskania informacji o przebiegu leczenia. Zwracamy uwagę, że prawo nie określa szczegółowej formy takiego dokumentu, a wymagania poszczególnych placówek medycznych mogą się różnić.

Upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną i uzyskania informacji: UPOWAŻNIENIE

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online