ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zgłoszenie sprzedaży/kupna samochodu z ubezpieczeniem AXA Zgłoszenie sprzedaży lub kupna samochodu z polisą AXA

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Jeżeli sprzedałeś samochód z ubezpieczeniem AXA DIRECT, powiadom nas o tym w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

Dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności samochodu możesz przesłać za pośrednictwem: Twojego Konta - wypełnij formularz zgłoszenia sprzedaży samochodu w zakładce "Kontakt" lub za pomocą formularza online.

Pamiętaj!
Twoim obowiązkiem jest również przekazanie nowemu właścicielowi pojazdu dotychczasowej Polisy ubezpieczenia OC.

2. Czy mam obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Sprzedając samochód jesteś zobowiązany w terminie 14 dni poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Obowiązek ten wynika z art. 32 ustawy z dn. 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK.

Z chwilą sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przechodzą na nowego właściciela.

Nabywca ma prawo kontynuować umowę ubezpieczenia, zawartą przez zbywcę pojazdu, do końca jej trwania lub wypowiedzieć ją w dowolnym terminie.

Za szkody powstałe po dniu przeniesienia prawa własności odpowiada nabywca pojazdu.

Pamietaj, że jeżeli opłacałeś składkę w ratach, to od dnia zbycia pojazdu do dnia powiadomienia AXA Ubezpieczenia o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu, odpowiadasz solidarnie wraz z nabywcą za uregulowanie należności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

3. Czy otrzymam zwrot składki po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?

Po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu otrzymasz zwrot opłaconej składki, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony:ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, Assistance oraz innych), które rozwiązują się z chwilą sprzedaży samochodu.

ubezpieczenia OC - tylko jeżeli nabywca samochodu złoży wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC.

W przypadku ubezpieczeń Auto Casco oraz ubezpieczenia od  Pożaru i Kradzieży zwrot składki przysługuje pod warunkiem, że w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie miała miejsca szkoda całkowita.

4. Kto może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu?

Z chwilą sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przechodzą na nowego właściciela.

Nabywca ma prawo kontynuować umowę ubezpieczenia OC, zawartą przez zbywcę pojazdu, do końca jej trwania lub wypowiedzieć ją w dowolnym terminie.

1. Kupiłem samochód z ubezpieczeniem AXA DIRECT, co mam zrobić?

Jeśli kupiłeś samochód z ubezpieczeniem AXA DIRECT, prześlij nam kopię dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży lub faktura VAT) wraz z Twoim numerem telefonu.

W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia kupna pojazdu.

Po otrzymaniu dokumentu skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i udzieli informacji na temat Twojej Polisy ubezpieczenia.

2. Co dzieje się z umową ubezpieczenia OC po zawarciu umowy kupna - sprzedaży samochodu?

  • Wraz z zakupem samochodu, na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez poprzedniego właściciela umowy ubezpieczenia OC.

Nabywca może kontynuować umowę ubezpieczenia OC zawartą przez Zbywcę lub ją wypowiedzieć (w dowolnym momencie jej trwania) i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC na okres 12 m-cy.

Kontynuując umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela pamiętaj, że:Jeśli Zbywca opłacił składkę w całości, Nabywca nie musi nic dopłacać (dotyczy ubezpieczenia marki AXA Direct).

  • Jeśli Zbywca opłacał składkę w ratach, to na Nabywcę przechodzi obowiązek uregulowania rat pozostałych do końca trwania umowy ubezpieczenia OC (licząc od daty poinformowania AXA Ubezpieczenia o kupnie - sprzedaży samochodu).
Jak oceniasz
serwis axa.pl?