ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Formularze. Zgłoś nam:

Zmianę inwestycyjną
Transfer środków
  • okresowy na konto podstawowe
  • jednorazowy na konto podstawowe
  • wypłata okresowa na konto zewnętrzne

Pobierz formularz


Rozwiązanie polisy
  • najszybszą formą zgłoszenia rozwiązania umowy ubezpieczenia jest wypełnienie wniosku za pośrednictwem serwisu AXA On-Line. Aby skorzystać z serwisu AXA On-Line i skrócić czasu obsługi złożonego wniosku, kliknij tutaj
  • jeśli nie posiadasz dostępu do serwisu AXA On-Line, wypełnij, podpisz i odeślij wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości poniższy wniosek.

Pobierz formularz


Jak oceniasz
serwis axa.pl?