ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

NNW, AZS, PTTK, szkolne, Bezpieczny.pl, edupolisa.pl

Sprawdź poniżej z tytułu jakich zdarzeń ubezpieczeniowych możesz złożyć w tym miejscu wniosek o wypłatę świadczenia.

Za pomocą przycisku "Wypełnij formularz on-line" możesz szybko złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu następujących zdarzeń:

  • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub udarem mózgu
  • śmierć Ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym
  • śmierć rodzica Ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem
  • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała
  • pobyt w szpitalu
  • poważne zachorowanie
  • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrot kosztów pogrzebu
Jak oceniasz
serwis axa.pl?