ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Urodzenie dziecka

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo w przypadku urodzenia dziecka wymagającego leczenia załącz kopię książeczki zdrowia dziecka (strona z opisem nieprawidłowości i informacja o punktach Apgar).

W przypadku urodzenia martwego noworodka załącz również dokument medyczny potwierdzający czas trwania ciąży.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

 

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?