AXA - Otwarty Fundusz Emerytalny

1. Chcę korzystać z serwisu AXA On-Line. Jak otrzymać do niego dostęp?

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Listu rocznicowego oraz Informacji o stanie rachunku od AXA OFE, a chcesz mieć dostęp do serwisu AXA On-Line – skontaktuj się z nami:

 • pisemnie: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 • telefonicznie: 801 200 200 (połączenie płatne jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy)
  22 555 00 00 (koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych)
 • e-mailowo: emerytury@axa-polska.pl

Jeśli otrzymałeś List rocznicowy oraz Informację o stanie rachunku, znajdziesz w niej dokładną instrukcję postępowania w celu zarejestrowania się do nowej wersji serwisu AXA On-Line. Postępuj krok po kroku zgodnie z opisem znajdującym się w instrukcji.


2. Dlaczego serwis AXA On-Line ma nowy wygląd?

Odświeżenie serwisu AXA On-Line jest związane z podniesieniem jego użyteczności dla klientów, którzy oczekują szybkiej i wygodnej formy dostępu do informacji o swoim rachunku w AXA OFE.

Nowa wizualizacja i nawigacja serwisu ma na celu ułatwienie klientom poruszania się po nim. Za nowym wyglądem stoją również nowe funkcjonalności takie jak m.in. dostęp do Listu rocznicowego oraz Informacji o stanie rachunku niezwłocznie po ich wygenerowaniu przez fundusz.


3. Czy w nowym serwisie AXA On-Line działa moje dotychczasowe hasło?

Korzystanie z nowej wersji serwisu AXA On-Line wymaga ponownego przejścia procedury rejestracji przez każdego klienta – również tego, który korzystał już z serwisu. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa Twoich danych.

Prosimy o ponowne zarejestrowanie się na stronie www.axaonline.pl, na której:

Krok 1 – wybierz przycisk Rejestracja;
Krok 2 – podaj AXAKOD, który otrzymałeś od AXA OFE;
Krok 3 – wpisz losowo wybrane znaki numeru PESEL lub innego dokumentu tożsamości posiadanego w rejestrze członków AXA OFE;
Krok 4 – podaj numer telefonu komórkowego, pod który prześlemy Ci tymczasowe hasło dostępu do serwisu;
Krok 5 – ze względów bezpieczeństwa ustanów własne hasło do serwisu.


4. Dlaczego warto korzystać z serwisu AXA On-Line?

AXA On-Line to dedykowany serwis internetowy, za pośrednictwem którego możesz szybko i bezpiecznie:

 • zapoznać się z treścią Listu rocznicowego oraz Informacją o stanie rachunku niezwłocznie po ich wygenerowaniu przez fundusz;
 • sprawdzić stan swojego rachunku w AXA OFE i historię dokonanych operacji;
 • na bieżąco możesz kontrolować przekazywanie przez ZUS składek na Twój rachunek w funduszu, i w razie ich braku na koncie możesz dokonać ewentualnej reklamacji z ZUS-ie;
 • dokonać zmiany swoich danych osobowych lub uzupełnisz brakujące dane, ustanowisz nowego beneficjenta lub zmienisz dane wskazanej już osoby;
 • wysłać zapytanie do AXA OFE.

5. Jak aktywować serwis AXA On-Line?

Jeśli otrzymałeś już List rocznicowy oraz Informację o stanie rachunku od AXA OFE:

 • wejdź na stronę www.axaonline.pl i kliknij Logowanie;
 • podaj indywidualny login (AXAKOD), który otrzymałeś od AXA OFE;
 • po wpisaniu loginu wpisz losowo wybrane znaki numeru PESEL lub innego dokumentu tożsamości posiadanego w rejestrze członków AXA OFE;
 • podaj numer telefonu komórkowego, pod który prześlemy Ci tymczasowe hasło dostępu do serwisu;
 • ze względów bezpieczeństwa ustanów własne hasło do serwisu.


Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Listu rocznicowego oraz Informacji o stanie rachunku od AXA OFE, a chcesz mieć dostęp do serwisu AXA On-Line – skontaktuj się z nami:

 • pisemnie: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 • telefonicznie: 801 200 200 (połączenie płatne jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy), 22 555 00 00 (koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych)
 • e-mailowo: emerytury@axa-polska.pl

6. Co to jest List rocznicowy?

List rocznicowy to informacja o środkach znajdujących się na Twoim rachunku w AXA OFE, terminach dokonanych wpłat składek i wypłat transferowych oraz o przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe. List zawiera również informację o wynikach działalności lokacyjnej funduszu.

Jesteśmy zobowiązani przygotować dla Ciebie list rocznicowy raz w roku. Dzięki serwisowi AXA On-Line możesz zapoznać się z treścią listu rocznicowego niezwłocznie po jego wygenerowaniu. Zachęcamy Cię do aktywowania usługi AXA On-Line i systematycznego z niej korzystania. To prosty, szybki i bezpośredni dostęp do informacji o Twoich środkach w AXA OFE.


7. Co to jest Informacja o stanie rachunku?

Informacja o stanie rachunku to dokument określający pieniężna wartość środków zgromadzonych na Twoim rachunku w AXA OFE. Informacja ta sporządzana jest na żądanie członka funduszu.


8. Jakie są zasady wypłaty środków z OFE w przypadku śmierci członka?

Jeżeli zmarły był w związku małżeńskim i między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej, połowa środków zgromadzonych rachunku zmarłego członka AXA OFE w trakcie trwania małżeństwa, jest przekazywana na rachunek w funduszu emerytalnym współmałżonka.

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka AXA OFE, które nie są należne współmałżonkowi, są przekazywane osobie lub osobom wskazanym imiennie przez członka AXA OFE (tzw. uposażonemu).

Jeżeli członek AXA OFE nie wskazał uposażonego, środki z OFE wchodzą do spadku i dziedziczą je spadkobiercy zmarłego członka.


9. Moje konto w serwisie AXA ON-LINE zostało zablokowane. Jak je odblokować?

Jeżeli masz zablokowany dostęp do serwisu AXA ON-LINE skontaktuj się z doradcą korzystając z infolinii pod numerem 801 200 200 lub 22 555 00 00. Pomożemy Ci odblokować konto lub przywrócić dostęp do pierwszego hasła otrzymanego od AXA.

801 200 200 – połączenie płatne jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy
22 555 00 00 – koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych

Doradcy infolinii są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.


10. Co robić gdy otrzymałem korespondencję innej osoby, która jest członkiem AXA OFE?

Jeżeli otrzymałeś korespondencję kierowaną do innego członka AXA OFE, prosimy o jej zwrot na nasz adres:

AXA PTE S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


11. W jaki sposób mogę zmienić dane w AXA OFE?

Zmiana danych wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres:

AXA PTE S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


Jak oceniasz
serwis axa.pl?