AXA - Otwarty Fundusz Emerytalny

1. Chcę korzystać z serwisu AXA On-Line. Jak otrzymać do niego dostęp?

Do logowania potrzebujesz AXAKOD’u, który możesz uzyskać korzystając z opcji „Jak otrzymać AXAKOD?”. Kliknij tutaj. Pełna instrukcja aktywacji konta znajduje się tutaj. Jeśli nie mamy Twojego adresu e-mail napisz na adres emerytury@axa.pl lub zadzwoń 22 599 95 22.


2. W jaki sposób mogę zmienić lub ustanowić beneficjenta w AXA OFE?

Zmiany dotyczące beneficjenta wymagają wypełnienia odpowiedniego formularza. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres:

AXA PTE S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


3. Nie pamiętam hasła do logowania w serwisie AXA On-Line

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła skorzystaj z opcji „Nadanie nowego hasła”. Kliknij tutaj. W przypadku niepowodzenia zadzwoń na naszą infolinię 22 599 95 22.


4. Dlaczego warto korzystać z serwisu AXA On-Line?

AXA On-Line to dedykowany serwis internetowy, za pośrednictwem którego możesz szybko i bezpiecznie:

  • zapoznać się z treścią Listu rocznicowego oraz Informacją o stanie rachunku niezwłocznie po ich wygenerowaniu przez fundusz;
  • sprawdzić stan swojego rachunku w AXA OFE i historię dokonanych operacji;
  • na bieżąco możesz kontrolować przekazywanie przez ZUS składek na Twój rachunek w funduszu, i w razie ich braku na koncie możesz dokonać ewentualnej reklamacji z ZUS-ie;
  • dokonać zmiany swoich danych osobowych lub uzupełnisz brakujące dane, ustanowisz nowego beneficjenta lub zmienisz dane wskazanej już osoby;
  • wysłać zapytanie do AXA OFE.

5. Jak aktywować serwis AXA On-Line?

Pełna instrukcja aktywacji serwisu AXA On-Line znajduje się tutaj.


6. Co to jest List rocznicowy?

List rocznicowy to informacja o środkach znajdujących się na Twoim rachunku w AXA OFE, terminach dokonanych wpłat składek i wypłat transferowych oraz o przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe. List zawiera również informację o wynikach działalności lokacyjnej funduszu.

Jesteśmy zobowiązani przygotować dla Ciebie list rocznicowy raz w roku. Dzięki serwisowi AXA On-Line możesz zapoznać się z treścią listu rocznicowego niezwłocznie po jego wygenerowaniu. Zachęcamy Cię do aktywowania usługi AXA On-Line i systematycznego z niej korzystania. To prosty, szybki i bezpośredni dostęp do informacji o Twoich środkach w AXA OFE.


7. Co to jest Informacja o stanie rachunku?

Informacja o stanie rachunku to dokument określający pieniężna wartość środków zgromadzonych na Twoim rachunku w AXA OFE. Informacja ta sporządzana jest na żądanie członka funduszu.


8. Jakie są zasady wypłaty środków z OFE w przypadku śmierci członka?

Jeżeli zmarły był w związku małżeńskim i między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej, połowa środków zgromadzonych rachunku zmarłego członka AXA OFE w trakcie trwania małżeństwa, jest przekazywana na rachunek w funduszu emerytalnym współmałżonka.

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka AXA OFE, które nie są należne współmałżonkowi, są przekazywane osobie lub osobom wskazanym imiennie przez członka AXA OFE (tzw. uposażonemu).

Jeżeli członek AXA OFE nie wskazał uposażonego, środki z OFE wchodzą do spadku i dziedziczą je spadkobiercy zmarłego członka.


9. Moje konto w serwisie AXA ON-LINE zostało zablokowane. Jak je odblokować?

Aby odblokować dostęp do serwisu AXA On-Line skorzystaj z opcji „Nadanie nowego hasła”. Kliknij tutaj. W przypadku niepowodzenia zadzwoń na naszą infolinię 22 599 95 22.


10. Co robić gdy otrzymałem korespondencję innej osoby, która jest członkiem AXA OFE?

Jeżeli otrzymałeś korespondencję kierowaną do innego członka AXA OFE, prosimy o jej zwrot na nasz adres:

AXA PTE S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


11. W jaki sposób mogę zmienić dane w AXA OFE?

Zmiana danych wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz prześlij na adres:

AXA PTE S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online