Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak zamówić Certyfikat ubezpieczenia OC?

Certyfikat ubezpieczenia OC jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Certyfikat pobierzesz samodzielnie logując się do Twojego Konta. Dokument zostanie wysłany w ciągu 24h na Twój adres mailowy.
Dokument możesz również zamówić wypełniając formularz kontaktowy.
W wiadomości podaj numer Polisy i numer rejestracyjny samochodu, dla którego chcesz otrzymać dokument.
Warto przechowywać Certyfikat ubezpieczenia OC wraz z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym, ponieważ te dokumenty mogą być potrzebne w razie kolizji lub wypadku.


Jak otrzymać potwierdzenie ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia?

Informacja o zawiadomieniu ubezpieczyciela o ustanowieniu cesji praw z umowy ubezpieczenia znajduje się na dokumencie Polisy.
Potwierdzenie cesji pobierzesz samodzielnie logując się do Twojego Konta. Dokument zostanie wysłany w ciągu 24h na Twój adres mailowy.
Jeśli cesjonariusz (np. bank) wymaga wypełnienia dodatkowych dokumentów w sprawie ustanowienia cesji praw z umowy ubezpieczenia, prosimy o wysłanie ich pocztą tradycyjną na nasz adres. Odeślemy uzupełnione dokumenty pocztą lub w formie skanu na Twój adres mailowy.
Jeżeli zakupiłeś polisę w mBanku w celu otrzymania potwierdzenia ustanowienia cesji praw z umowy, wyślij nam wiadomość.
Jeśli nie podałeś informacji o ustanowieniu cesji praw z umowy ubezpieczenia przy jej zawarciu lub zgubiłeś Polisę sprawdź: https://form.axa.pl/ui/operation/order-moto-documents


Jak zamówić dokumenty?

Wiele dokumentów związanych z Twoją umową ubezpieczenia możesz zamówić samodzielnie w Twoim Koncie.
Dokumenty możesz również zamówić wypełniając formularz kontaktowy.
Wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz zamówić:  https://form.axa.pl/ui/operation/order-moto-documents


Ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma na celu zapewnienie Ci ochrony przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku ruchu Twojego samochodu.

Zalety zawarcia umowy ubezpieczenia OC AXA DIRECT:
Konkurencyjne ceny – oblicz składkę w naszym kalkulatorze OC AC i zobacz, jak wiele możesz oszczędzić ubezpieczając się w AXA Ubezpieczenia!
Uwzględnimy historię ubezpieczenia z innych towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczenie Assistance MIDI oraz Zielona Karta otrzymasz w cenie Pakietu OC.
Składkę wyliczysz w 5 minut, a umowę ubezpieczenie zawrzesz bez wychodzenia z domu.
Za ubezpieczenie zapłacić możesz w dogodny sposób (np. przelew tradycyjny, płatności online...).
Polisę otrzymasz e-mailem lub pocztą tradycyjną.
Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o inne warianty Assistance nawet do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Jak zamówić Zieloną Kartę?

Przesłanie dokumentu Zielonej Karty możesz zamówić w Twoim Koncie.
W tym celu w zakładce "Polisy i Propozycje" wybierz numer Twojej Polisy, a następnie sekcję "Dokumenty".
Dokument możesz również zamówić wypełniając formularz kontaktowy.
Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie OC AXA DIRECT i wybierasz się do kraju, gdzie wymagana jest Zielona Karta, dokument zamówić możesz bezpłatnie - zostanie przesłany pocztą tradycyjną w ciągu 7 dni. W krajach Unii Europejskiej podczas kontroli wystarczy okazać Certyfikat ubezpieczenia OC AXA DIRECT.
Zamów kontakt, aby upewnić się, że Twoje ubezpieczenie obowiązuje na terenie kraju, który planujesz odwiedzić.


Wypłata odszkodowania

Wypłata odszkodowania następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
W przypadku braku możliwości zajęcia stanowiska o wypłacie odszkodowania w ciągu 30 dni otrzymasz pismo informujące o przyczynach braku decyzji i dalszym postępowaniu.
(Podstawa prawna w zakresie umowy ubezpieczenia Autocasco: - art. 817 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w zakresie umowy ubezpieczenia OC - art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Czy przedłużając umowę ubezpieczenia mogę zmienić zakres swojego ubezpieczenia?

Przedłużając Polisę w AXA Ubezpieczenia możesz zmienić zakres swojego ubezpieczenia. W tym celu zamów kontakt - nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i zaproponuje ofertę z zakresem ochrony ubezpieczeniowej dopasowanym do Twoich potrzeb.

 

 


Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy.

Czy chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą w:
AXA Ubezpieczenia. Wypełnij formularz.
Innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zapoznaj się z informacjami o wypowiadaniu ubezpieczenia komunikacyjnego.


Jak otrzymać potwierdzenie wpływu wypowiedzenia?

Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu wypowiedzenia Twojej Polisy wyślemy do Ciebie potwierdzenie na podany nam adres e-mail lub w wiadomości sms.
W przypadku pytań lub uwag z naszej strony do przesłanego wypowiedzenia, skontaktuje się z Tobą nasz Doradca.
Wszystkie przychodzące dokumenty weryfikujemy w kolejności ich napływania.


Kalkulator składki ubezpieczenia

Oblicz składkę w naszym kalkulatorze OC AC:
- wypełnij formularz
- wybierz zakres ubezpieczenia
- sprawdź swoją cenę i kup ubezpieczenie
Składkę ubezpieczeniową możesz zapłacić wybierając dogodną formę płatności (np. przelew tradycyjny lub płatność-online).
Polisę otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.


Jak zmienić dane na Polisie?

Wielu zmian dotyczących Twojej umowy ubezpieczenia możesz dokonać samodzielnie w Twoim Koncie.
Jeśli zakupiłeś polisę w mBanku lub nie możesz zalogować się do Twojego Konta wyślij nam wiadomość.


Jak zmienić numer rejestracyjny, VIN lub inne dane pojazdu w Polisie?

Numer rejestracyjny możesz zmienić samodzielnie w Twoim Koncie, w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Twojej umowy ubezpieczenia. W tym celu w zakładce "Polisy i Propozycje" wybierz numer Twojej Polisy, a następnie sekcję "Dane pojazdu".
W przypadku zmiany pozostałych danych pojazdu prześlij do nas kopię dowodu rejestracyjnego korzystając w formularza kontaktowego.
Po zweryfikowaniu przez nas dokumentu otrzymasz aneks do Polisy zawierający poprawione dane.
Zmiana niektórych danych pojazdu może mieć wpływ na wysokość składki. Jeśli będzie to dotyczyć Twojej sytuacji, skontaktujemy się z Tobą.


Jak złożyć reklamację?

W celu złożenia reklamacji wypełnij formularz reklamacyjny.
W treści reklamacji podaj numer Polisy lub numer szkody oraz możliwie dokładnie opisz swoją sprawę, abyśmy mogli najszybciej udzielić Ci odpowiedzi.
Reklamację możesz wysłać również pocztą tradycyjną na nasz adres.
Odpowiedź na reklamację otrzymasz w ciągu 30 dni od daty wpływu do AXA Ubezpieczenia.


Jak kupić ubezpieczenia samochodu w AXA DIRECT

Oblicz składkę w naszym kalkulatorze OC AC:
- wypełnij formularz
- wybierz zakres ubezpieczenia
- sprawdź swoją cenę i kup ubezpieczenie
Składkę ubezpieczeniową możesz zapłacić wybierając dogodną formę płatności (np. przelew tradycyjny lub płatność-online).
Polisę otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.


Kupiłem samochód ubezpieczony w AXA Ubezpieczenia, co mam zrobić?

Jeśli kupiłeś samochód ubezpieczony w AXA Ubezpieczenia, prześlij nam kopię dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży lub faktura VAT) wraz z Twoim numerem telefonu.
W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia kupna pojazdu.
Dokument możesz także wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres.
Po otrzymaniu dokumentu skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i udzieli informacji na temat Twojej Polisy ubezpieczenia.


Co dzieje się z umową ubezpieczenia OC po kupnie - sprzedaży samochodu?

Wraz z zakupem samochodu, na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez poprzedniego właściciela umowy ubezpieczenia OC.
Nabywca ma prawo kontynuować umowę ubezpieczenia OC zawartą przez Zbywcę lub ją wypowiedzieć (w dowolnym momencie jej trwania) i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC na okres 12 m-cy.
Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela wypełnij formularz.
Kontynuując umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela pamiętaj, że:
- Jeśli Zbywca opłacił składkę w całości, Nabywca nie musi nic dopłacać (dotyczy ubezpieczenia marki AXA Direct).Ubezpieczyciel ma prawo do przeliczenia składki na dane nowego właściciela.
- Jeśli Zbywca opłacał składkę w ratach, to na Nabywcę przechodzi obowiązek uregulowania rat pozostałych do końca trwania umowy ubezpieczenia (licząc od daty poinformowania AXA Ubezpieczenia o kupnie - sprzedaży samochodu).


Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Jeżeli sprzedałeś samochód ubezpieczony w AXA Ubezpieczenia, powiadom nas o tym w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia sprzedaży pojazdu oraz załącz kopię potwierdzenia sprzedaży, np. Umowę Kupna Sprzedaży Samochodu.

Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko sprzedającego,
 • adres sprzedającego,
 • dane pojazdu,
 • datę sprzedaży,
 • imię i nazwisko lub nazwę nabywcy,
 • adres nabywcy,
 • numer PESEL/REGON nabywcy.

Dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności samochodu możesz także przesłać za pośrednictwem Twojego Konta - wypełnij formularz zgłoszenia sprzedaży samochodu w zakładce "Kontakt" lub pocztą tradycyjną na nasz adres.


Dlaczego otrzymałem dokumenty dotyczące Polisy dla pojazdu, który już sprzedałem?

Jeśli otrzymałeś od AXA Ubezpieczenia dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące sprzedanego przez Ciebie pojazdu, wypełnij formularz zgłoszenia sprzedaży pojazdu oraz załącz kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu (np. Umowy Kupna-Sprzedaży).
Pamiętaj:
Jeśli wykupiłeś Polisę w ratach i sprzedałeś samochód, za płatność kolejnych rat składki jesteś odpowiedzialny aż do momentu skutecznego powiadomienia nas o fakcie zbycia pojazdu.


Jak otrzymać potwierdzenie wpływu zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia sprzedaży Twojego pojazdu wyślemy do Ciebie potwierdzenie na podany nam adres e-mail lub w wiadomości sms.
W przypadku pytań lub uwag z naszej strony do przesłanego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą nasz Doradca.
Wszystkie przychodzące dokumenty weryfikujemy w kolejności ich napływania.


Kto może wypowiedzieć polisę po sprzedaży pojazdu?

Z chwilą sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przechodzą na nowego właściciela.
Nabywca ma prawo kontynuować umowę ubezpieczenia, zawartą przez zbywcę pojazdu, do końca jej trwania lub wypowiedzieć ją w dowolnym terminie.
Zbywca pojazdu jest natomiast zobowiązany do zgłoszenia sprzedaży ubezpieczycielowi.


Czy otrzymam zwrot składki po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?

Po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu otrzymasz zwrot opłaconej składki, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony:

 • ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, Assistance oraz innych), które rozwiązują się z chwilą sprzedaży samochodu.
 • ubezpieczenia OC - tylko jeżeli nabywca samochodu złoży wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczeń Autocasco oraz ubezpieczenia od Pożaru i Kradzieży zwrot składki przysługuje pod warunkiem, że w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie miała miejsca szkoda całkowita.


Jak zgłosić zezłomowanie samochodu?

Jeśli zezłomowałeś (oddałeś do demontażu) samochód ubezpieczony w AXA Ubezpieczenia, wyślij do nas kopię zaświadczenia o demontażu pojazdu korzystając z formularza
Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wskazaną w przesłanym przez Ciebie dokumencie.
Po dostarczeniu zaświadczenia o demontażu pojazdu otrzymasz zwrot opłaconej składki, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
W tym celu w treści formularza wskaż numer rachunku bankowego, na który otrzymasz zwrot nadpłaty.
Dokumenty potwierdzające zezłomowanie pojazdu możesz także wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres.


Jak zgłosić szkodę?

W celu zgłoszenia szkody wypełnij formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Dowiedz się więcej: https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/


Jak uzyskać dostęp do Twojego konta?

Jeżeli chcesz skorzystać z Twojego konta w celu zapoznania się z informacjami na temat:

 • polis komunikacyjnych w formularzu logowania podaj swój PESEL oraz numer rejestracyjny pojazdu. Na adres e-mail, który podałeś w momencie zakupu polisy, otrzymasz link lub hasło umożliwiające wejście do Twojego Konta;
 • polis mieszkaniowych w formularzu logowania podaj swój PESEL oraz numer telefonu. Na adres e-mail, który podałeś w trakcie zakupu polisy, otrzymasz hasło umożliwiające wejście do Twojego Konta;
 • szkody komunikacyjnej w formularzu logowania podaj swój adres e-mail oraz numer szkody. Na adres e-mail, który podałeś w trakcie zgłoszenia szkody otrzymasz link umożliwiający wejście do Twojego Konta.

Jak sprawdzić terminy i wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wszystkie informacje na temat wysokości oraz terminów płatności składki ubezpieczeniowej znajdziesz w Twoim Koncie pod numerem aktualnej Polisy, w sekcji Płatności.
Powyższe informacje znajdziesz także w wysłanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia Propozycji oraz w Twojej Polisie.
W przypadku płatności ratalnej, prześlemy do Ciebie przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności kolejnych rat składki, jak też ich wysokości.
Dowiedz się więcej: https://zaloguj.axadirect.pl/


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online