Ubezpieczenie turystycznie

Dokumenty

Co zrobić, jeśli nie otrzymałem polisy na maila?

Jeżeli polisa nie dotarła na maila, w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Jeżeli nie ma w nim polisy, zgłoszenie na wysyłkę polisy należy przesłać na adres mailowy: turystyka.dut@axa.pl


Gdzie znajdę OWU po angielsku?

Ogólne warunki ubezpieczenia w języku angielskim dostępne są pod adresem:
https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/ubezpieczenie-kontynenty-multitravel/formularze-i-dokumenty/  


Czy mogę dostać fakturę do zawartej polisy?

AXA nie wystawia faktur za zakupione polisy. Zgodnie z przepisami prawa polisa spełnia wymogi dokumentu finansowego, jeżeli w danych ubezpieczającego zostaną podane dane podmiotu, który chciałby otrzymać fakturę.


Odstąpienie od umowy

Jak mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia i otrzymać zwrot składki?

Należy wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia i wysłać je na adres turystyka.dut@axa.pl lub korespondencyjnie na adres podany w oświadczeniu. 
Składka zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano wpłaty.


Pomoc za granicą

Co zrobić, kiedy potrzebuję pomocy na wyjeździe? Jak wezwać pomoc?

Należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dane kontaktowane podane są na polisie.


Co zrobić, jeśli stracę przytomność i nie jestem w stanie powiadomić centrum alarmowego, że potrzebuję pomocy?

W takich sytuacjach z Centrum Alarmowym powinna skontaktować się osoba bliska, współuczestnik podróży, opiekun grupy. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje mimo braku zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego, jeżeli jest to stan niezależny od Ubezpieczonego.


Czy jeśli będę potrzebować pomocy za granicą, będę musiał zapłacić za wizytę, leczenie czy nie muszę ponosić żadnych kosztów na miejscu?

Aby otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, które zajmie się organizacją niebędnej pomocy.


Kiedy występuje możliwość refundacji kosztów leczenia i jak się o nią ubiegać?

W przypadku, gdy Ubezpieczony pokrywa koszty leczenia poniesione za granicą, po powrocie do RP należy pobrać druk zgłoszenia szkody ze strony axa.pl i wraz w rachunkami i dokumentacją medyczną wysłać na wskazany w druku zgłoszenia szkody adres. Druk zgłoszenia dostępny jest pod adresem:
https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/ubezpieczenie-kontynenty-multitravel/formularze-i-dokumenty/  


Zakres ubezpieczenia

Jakie kraje obejmują zakresy terytorialne wariantów Europa/Świat?

W wariancie EUROPA zakresem terytorialnym ubezpieczenia objęte są kraje Europy (Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania łącznie z Wyspami Kanaryjskimi, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) z wyłączeniem kraju rezydencji.
W wariancie ŚWIAT zakresem terytorialnym ubezpieczenia objęty jest cały świat, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju rezydencji.


Czy w podstawowym ubezpieczeniu objęte jest amatorskie uprawianie sportu w jakimkolwiek zakresie, czy zawsze muszę wykupić wersję sport? Np. bieganie czy jazda na rowerze, pływanie podczas wyjazdu

W produkcie Multitravel amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych jest objęte w standardzie zakresem ochrony, w produkcie Indywidulane podróże Kontynenty trzeba kupić wersję Travel SPORT. Amatorskie bieganie czy jazda na rowerze nie wymaga ubezpieczenia w wersji Travel SPORT.


Czy są jakieś wykluczenia terytorialnie w ubezpieczeniu?

Ochrona nie obejmuje zakresem terytorialnym państw, w których jest ogłoszona wojna.


Czy istnieją jakieś karencje na zdarzenia ubezpieczeniowe?

Tak. Jeżeli osoba, na której rachunek zawierana jest umowa ubezpieczenia przebywa za granicą, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie trzech dni od dnia opłacenia składki ubezpieczeniowej (nie wcześnej jednak niż od daty i godziny wskazanej na polisie jako początek ochrony ubezpieczeniowej).


Na czym polega ubezpieczenie rezygnacji z podróży? Kiedy muszę je zawrzeć?

W ubezpieczeniu indywidualnym podróży Kontynenty ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży dotyczy kosztów jakie poniósł Ubezpieczony w związku z zakupem imprezy turystycznej, biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu. Ubezpieczenie powinno być zwarte niezwłocznie po zakupieniu imprezy turystycznej, biletu lotniczego, noclegu, nie później jednak niż 30 dni przed wyjazdem. W ubezpieczeniu Multitravel ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży należy wykupić najpóźniej do 72 h od zakupu imprezy turystycznej, rezerwacji noclegu lub zakupu biletu lotniczego.


Czy jeżeli jadę z towarzyszem, który zachoruje i nie może wziąć udziału w podróży, ubezpieczenie rezygnacji z podróży pokrywa rezygnację u obu osób?

Tak, jeżeli jest na tej samej umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej lub innej umowie związanej z podróżą, co Ubezpieczony.


Jaki zakres wybrać, kiedy jadę do Iranu, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, Australii?

Świat. Jeżeli w trakcie tej samej podróży odwiedza się więcej niż jedno państwo, należy wybrać jedno z państw.


Jakie są różnice między amatorskim a zawodowym uprawianiem sportu?

Amatorskie sporty letnie i zimowe to sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych w wyznaczonych do tego miejscach (stokach, trasach, akwenach), przez które rozumie się: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także zajęcia teambuildingowe.
Zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu to sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo ekspedycjach.


Czym się różnią sporty ekstremalne od sportów wysokiego ryzyka i standardowych w rozumieniu OWU?

Sporty ekstremalne to dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty powietrzne (skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing.
Sporty wysokiego ryzyka to uprawianie następujących sportów: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, trekking uprawiany na wysokości powyżej 3000 m n. p. m., uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi.


Zawarcie umowy

Podczas opłacania składki transakcja została przerwana. Jak kontynuować proces zakupu polisy?

Najprawdopodobniej połączenie zostało zerwane. Należy rozpocząć proces zakupu od początku.


Jakie są zasady korzystania z programu Miles&More?

Jeżeli jest się uczestnikiem programu Miles&More, należy wpisać w odpowiednim polu numer karty Miles&More w celu naliczenia mil premiowych. Ilość mil widoczna jest przy każdym wariancie ubezpieczenia przy zakupie ubezpieczenia Multitravel. Mile zostaną naliczone po zakończeniu okresu ubezpieczenia.


Zmiany w polisie

Co zrobić, jeśli zawierając polisę popełniłem błąd w danych? Np. Literówka w nazwisku, czy w dacie urodzenia

Literówka w nazwisku nie stanowi poważnego błędu, jeżeli istotnie nie zmienia brzmienia nazwiska - tego typu błąd nie wymaga korekty na polisie.
Błąd w dacie urodzenia osoby ubezpieczonej można zgłosić mailowo na adres turystyka.dut@axa.pl. Dane zostaną poprawione w systemie, jednak nie zostanie wygenerowana nowa polisa.
Jeżeli błędów jest więcej lub istotnie zmieniają dane osoby ubezpieczonej, należy zgłosić odstąpienie od umowy ubezpieczenia na adres turystyka.dut@axa.pl i zakupić nową polisę. Składka zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano jej wpłaty.


Kupiłem polisę, ale przedłużyłem wyjazd i chcę zmienić długość ochrony w polisie. Jak to zrobić?

Należy wykupić nową polisę na przedłużony czas wyjazdu, najpóźniej na 3 dni przed końcem ochrony z pierwszej polisy.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online