Dokumenty produktowe - Polisy grupowe

Ochrona z Plusem

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (702 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (104 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa współmałżonka lub partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (148 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medycyna bez granic – Best Doctors

pobierz plik PDF (177 KB)

Tabela opłat i limitów do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (50 KB)

Tabela opłat i limitów

pobierz plik PDF (51 KB)

Tabela inwalidztwa

pobierz plik PDF (51 KB)

Vitalité

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalite

pobierz plik PDF (124 KB)

Katalog świadczeń zdrowotnych

pobierz plik PDF (108 KB)

Grupowe ubezpieczenie dla Klientów Skarbiec TFI S.A.

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz utraty pracy Uczestników funduszy

pobierz plik PDF (121 KB)

Grupowe ubezpieczenie wypadkowe Klasowy Wybór AXA (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych Klasowy Wybór AXA

pobierz plik PDF (176 KB)

NNW (produkt wycofany ze sprzedaży)

Warunki ubezpieczenia

pobierz plik PDF (66 KB)

Tabela oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (203 KB)

Tabela nr 2 Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (49 KB)


Optymalny Wybór (produkt wycofany ze sprzedaży)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA

pobierz plik PDF (71 KB)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA rozszerzonym o klauzulę dodatkową i/lub dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne Vitalite

pobierz plik PDF (62 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pobierz plik PDF (1 MB)

Optymalny Wybór AXA - pakiety (produkt wycofany ze sprzedaży)

Wyciąg z OWU - Pakiety ochronne

pobierz plik PDF (744 KB)

Wyciąg z OWU - Pakiet Pomoc na Raka

pobierz plik PDF (254 KB)

Wyciąg z OWU - Pakiet MOJE DZIECKO

pobierz plik PDF (235 KB)

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors

pobierz plik PDF (124 KB)

Plan Zdrowotny (produkt wycofany ze sprzedaży)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie

pobierz plik PDF (113 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Zdrowotny (indeks GPZ 11/11/02)

pobierz plik PDF (584 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Zdrowotny (indeks GPZ 11/07/01)

pobierz plik PDF (547 KB)

Regulamin korzystania ze świadczeń assistance

pobierz plik PDF (71 KB)

Wniosek o autoryzację świadczeń szpitalnych

pobierz plik PDF (60 KB)

Wniosek o autoryzację badań

pobierz plik PDF (96 KB)

Zakres świadczeń ambulatoryjnychZakres świadczeń szpitalnychTrafna Decyzja (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pobierz plik PDF (290 KB)

Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl (produkt wycofany ze sprzedaży)

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Bezpieczny.pl

pobierz plik PDF (196 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online