Indywidualne

Polisy indywidualne

Ochrona z Gwarancją Kapitału

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału – wariant Solo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału – wariant Duet

Ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych do ubezpieczenia Ochrona z Gwarancją Kapitału

Regulamin promocji Ochrona za mniej

Definicja PEP

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dot. potwierdzania dokumentów

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o dokonanie zmian w ubezpieczeniu na życie

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy

 

 


Ochrona z Plusem – pakiety

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Ochronny

pobierz plik PDF (971 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Moje Dziecko

pobierz plik PDF (441 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Pomoc na Raka

pobierz plik PDF (375 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem - Pakiet Zdrowotny

pobierz plik PDF (258 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Medycyna bez Granic - Best Doctors

pobierz plik PDF (480 KB)

Plan Ochronny AXA

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant pełny)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego - Pomoc na Raka (wariant VIP)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u dziecka - Pomoc na Raka

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie, indeks POŻ/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z malejącą sumą ubezpieczenia, indeks POZM/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POWU/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, indeks PONP/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POUW/08/09/01

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks PUNNW/19/05/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POŚW/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, indeks POCU/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks POSU/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POSW/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks POOM/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia posagowego dziecka, indeks POPD/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania dziecka, indeks POCD/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks POID/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks POSD/08/09/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks POPS/08/09/01

Tabele

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

 

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru.

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW,
poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek, rezygnację z indeksacji, rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia 

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia (Właściciel Polisy)

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - całkowitej

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - częściowej, wartości dodatkowej polisy - całkowitej.

Definicja PEP


FORMULARZ AML I REZYDENCJI PODATKOWEJ


Dodatkowe oświadczenia klienta. Stosowany w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej. Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (87 KB)

W ramach ubezpieczenia Pomoc na Raka w wariancie VIP możesz korzystać z konsultacji dietetyka (jedna konsultacja w ciągu roku polisy) oraz karnetu uprawniającego do dwóch wizyt w tygodniu na siłowni, fitnessie lub basenie.

Mapa placówek medycznych

Wyszukiwarka obiektów sportowych


Pomoc na raka

Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Pomoc na Raka do indywidualnego ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA


Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (239 KB)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (241 KB)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (245 KB)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u dziecka – Pomoc na Raka

pobierz plik PDF (218 KB)

Pomoc na Raka do ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka


Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (216 KB)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (202 KB)

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (218 KB)

Pomoc na Raka do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek o indeksie ZS/10/02/01


Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (253 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (260 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (241 KB)

Pomoc na Raka do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek o indeksie ZS/14/05/05


Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (181 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (171 KB)

Prosta Ochrona

Dokumenty produktowe (obowiązujące od 28 stycznia 2019)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

pobierz plik PDF (602 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego i Członków rodziny Prosta Ochrona

pobierz plik PDF (67 KB)

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A.

pobierz plik PDF (65 KB)

Dokumenty obsługowe (obowiązujące od 28 stycznia 2019)

Wniosek o wypłatę świadczenia

pobierz plik PDF (76 KB)

Dokumenty produktowe (obowiązujące do 28 stycznia 2019)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Prosta Ochrona

pobierz plik PDF (203 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia i zdrowia Ubezpieczonego i Członków rodziny Prosta Ochrona

pobierz plik PDF (64 KB)

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A.

pobierz plik PDF (53 KB)

Ubezpieczenie szkolne

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie szkolne

pobierz plik PDF (556 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szkolne

pobierz plik PDF (57 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia szkolnego

pobierz plik PDF (628 KB)

Wniosek o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym (ryzyko dodatkowe do ubezpieczenia szkolnego)

pobierz plik PDF (571 KB)

Bezpieczna Dekada (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

Regulamin Doraźnej Informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej Opieki Medycznej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Bezpieczna Dekada Prestiż (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada Prestiż

Regulamin Doraźnej informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej opieki Medycznej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

 

FORMULARZ AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.


Dobry Plan (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń "Program Dobry Plan"

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Dobry Start (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki zaopatrzenia dzieci Dobry Start

Tabela opłat i limitów finansowych Dobry Start

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe


Ogólne warunki ubezpieczenia IKZE

pobierz plik PDF (124 KB)

Tabela opłat i limitów

pobierz plik PDF (94 KB)

Regulamin promocji IKZE

pobierz plik PDF (64 KB)

Dokumenty obsługowe


Wniosek o zmianę danych osobowych lub osób uposażonych

pobierz plik PDF (98 KB)

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

pobierz plik PDF (86 KB)

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony

pobierz plik PDF (61 KB)

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu)

pobierz plik PDF (42 KB)

Formularz danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-8C w związku ze zwrotem środków zgromadzonych na IKZE

pobierz plik PDF (32 KB)

Medycyna bez granic - Best Doctors (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe


Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia Medycyna bez granic – Best Doctors

pobierz plik PDF (262 KB)

Dokumenty obsługowe


Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

pobierz plik PDF (28 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

pobierz plik PDF (98 KB)

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia

pobierz plik PDF (42 KB)

Regulamin promocji

pobierz plik PDF (93 KB)

Załącznik do regulaminu promocji

pobierz plik PDF (37 KB)

Pakiet Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Pakiet Zdrowe Dziecko – Bezpieczny.pl

 

 


Parasol (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (wariant C)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru.

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW.

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia 

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia 


Plan Elastyczny (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe


Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (66 KB)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (271 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (100 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (104 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (102 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (103 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (140 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (173 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

pobierz plik PDF (107 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (151 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

pobierz plik PDF (135 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI

pobierz plik PDF (174 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks UUNNW/19/05/01

pobierz plik PDF (105 KB)

Regulaminy


Regulamin świadczenia usług assistance AXA 24

pobierz plik PDF (130 KB)

Regulamin promocji „Ochrona za mniej”

pobierz plik PDF (60 KB)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

pobierz plik PDF (233 KB)

Tabele


Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (58 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2020 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2021 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Tabela uszczerbków

pobierz plik PDF (219 KB)

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (110 KB)

Wykazy


Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego

pobierz plik PDF (62 KB)

Wnioski o wypłatę świadczenia


Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

pobierz plik PDF (88 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW, poważnego zachowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej

pobierz plik PDF (105 KB)

Dokumenty obsługowe


Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

pobierz plik PDF (28 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

pobierz plik PDF (98 KB)

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia

pobierz plik PDF (42 KB)

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej

pobierz plik PDF (47 KB)

Wniosek o konwersję lub zmianę alokacji składki

pobierz plik PDF (62 KB)

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek, o rezygnacje z indeksacji, o wypowiedzenie umów dodatkowych, o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe, o zawieszenie opłacania składek regularnych, o zmianę wysokości składki lub sumy ubezpieczenia.

pobierz plik PDF (63 KB)

Umowa zmiany Ubezpieczającego

pobierz plik PDF (128 KB)

Formularz Rezydencji Podatkowej


Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz AML i Rezydencji Podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej. Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz Rezydencji Beneficjenta Rzeczywistego


Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (58 KB)

Komunikaty


Informacja dotycząca zmiany wysokości opłaty administracyjnej - 01 stycznia 2012

pobierz plik PDF (75 KB)

Informacja dotycząca zmiany wysokości opłaty administracyjnej - 01 stycznia 2013

pobierz plik PDF (67 KB)

Informacja dotycząca zmiany wysokości opłaty administracyjnej - 01 stycznia 2014

pobierz plik PDF (52 KB)

Plan Elastyczny Premia (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny Premia

pobierz plik PDF (275 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (100 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (104 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (102 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (103 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (140 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (173 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

pobierz plik PDF (107 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (151 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

pobierz plik PDF (135 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI

pobierz plik PDF (174 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks UUNNW/19/05/01

pobierz plik PDF (105 KB)

Regulaminy


Regulamin świadczenia usług assistance AXA 24

pobierz plik PDF (130 KB)

Regulamin promocji „Ochrona za mniej”

pobierz plik PDF (57 KB)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

pobierz plik PDF (262 KB)

Tabele


Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny Premia

pobierz plik PDF (60 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2020 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2021 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Tabela uszczerbków

pobierz plik PDF (219 KB)

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (110 KB)

Wykazy


Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Premia

pobierz plik PDF (70 KB)

Formularz AML i Rezydencji Podatkowej


Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (87 KB)

Formularz Rezydencji Beneficjenta Rzeczywistego


Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (66 KB)

Plan Elastyczny Semper Liberum (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum

pobierz plik PDF (321 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (108 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (108 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (144 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (110 KB)

Regulaminy

Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

pobierz plik PDF (233 KB)

Tabele

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny Semper Liberum

pobierz plik PDF (61 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2020 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2021 r.

pobierz plik PDF (35 KB)

Tabela uszczerbków

pobierz plik PDF (219 KB)

Wykazy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Premia i Planu Elastycznego Semper Liberum

pobierz plik PDF (70 KB)

Solidna Opoka (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Tabela opłat i limitów finansowych Solidna Opoka

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks NW/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, indeks NP/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, indeks ŚW/12/12/17

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej, indeks OM/12/12/17

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, indeks PS/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wariant C), indeks IŚ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, indeks PZ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku poważnego stanu chorobowego, indeks DO/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks PRP/13/12/20

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks PRU/13/12/20

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks PRV/13/12/20

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia 

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia


Ubezpieczenie NNW edupolisa.pl (produkt wycofany ze sprzedaży)

Warunki ubiezpieczenia edupolisa.pl

pobierz plik PDF (196 KB)

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (81 KB)

Tabela operacji medycznych

pobierz plik PDF (79 KB)

Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe


Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Bezpieczny.pl

pobierz plik PDF (180 KB)

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (81 KB)

Tabela operacji medycznych

pobierz plik PDF (79 KB)

Wnioski o wypłatę świadczenia


Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

pobierz plik PDF (97 KB)

Vitalite (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe


Ogólne warunki ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité

pobierz plik PDF (319 KB)

Wnioski o wypłatę świadczenia


Wniosek o wypłatę świadczenia Vitalité z tytułu śmierci

pobierz plik PDF (88 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia Vitalité z tytułu: poważnego zachorowania, operacji medycznej, pobytu w szpitalu

pobierz plik PDF (105 KB)

Dokumenty obsługowe


Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

pobierz plik PDF (28 KB)

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia

pobierz plik PDF (42 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

pobierz plik PDF (98 KB)

FORMULARZ AML I REZYDENCJI PODATKOWEJ


Dodatkowe oświadczenie klienta. Dodatkowe oświadczenie Klienta. Stosowany w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej. Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (87 KB)

Złoty Środek (produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumenty produktowe

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/10/02/01

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek, indeks ZS/10/02/01

Tabela opłat i limitów, indeks ZSTR/14/01/01

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej od 1.01.2020 r

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej od 1.01.2021 r

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks UUNNW/19/05/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSWU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks  ZSUW/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSŚW/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,  indeks ZSCU/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks ZSSU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks ZSOM/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, indeks ZSOU/13/01/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica, indeks ZSODR/13/01/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks ZSPS/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego, indeks ZSDO/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Małe dziecko”, indeks ZSAD/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Senior”, indeks ZSAS/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Singiel”, indeks ZSAI/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Uczeń”, indeks ZSAU/10/02/01

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia assistance „Zdrowie”, indeks ZSAZ/10/02/01

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks NZSPRP/14/08/04

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks NZSPRU/14/08/04

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks NZSPRV/14/08/04

Regulamin usług assistance „Małe dziecko”, indeks ZSRD/10/02/01

Regulamin usług assistance „Senior”, indeks ZSRS/10/02/01

Regulamin usług assistance „Singiel”, indeks ZSRI/10/02/01

Regulamin usług assistance „Uczeń”, indeks ZSRU/10/02/01

Regulamin usług assistance „Zdrowie”, indeks ZSRZ/10/02/01

Errata do Ogólnych warunków  dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ZSUW/10/02/01

Regulamin promocji "Ochrona za mniej", indeks RU/17/10/01

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek, indeks ZS/14/05/05

Tabela opłat i limitów, indeks ZSTR/14/05/05

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2020 r.

Informacja o zmianie wysokości opłaty administracyjnej określonej kwotowo od 1.01.2021 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks UUNNW/19/05/01

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny), indeks ZSPRP/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający), indeks ZSPRU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP), indeks ZSPRV/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSWU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSUW/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek inwalidztwa i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, indeks ZSŚW/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego, indeks ZSCU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, indeks ZSSU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego, indeks ZSOM/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej, indeks ZSDO/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, indeks ZSOU/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica, indeks ZSODR/14/05/05

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy, indeks ZSPS/14/05/05

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku i śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ZSUW/14/05/05

Regulamin promocji "Ochrona za mniej", indeks RU/17/10/01

ZŁOTY ŚRODEK  - indeks ZS/07/08/10 i wcześniejsze

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, indeks NW/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, indeks NP/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, indeks ŚW/12/12/17

Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Errata do Ogólnych warunków  dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - indeks ŚW/12/12/17 i wcześniejsze

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej, indeks OM/12/12/17

Tabela operacji medycznych, indeks OM/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu, indeks PS/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wariant C), indeks IŚ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, indeks PZ/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej w przypadku poważnego stanu chorobowego, indeks DO/12/12/17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité, indeks DVIT/07/08/10

 

Wnioski o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy, inwalidztwa w wyniku NW

Wniosek o wypłatę świadczenia (Ubezpieczony, współmałżonek/partner, dziecko) z tytułu: śmierci, śmierci w wyniku NW, śmierci w wyniku zawału lub udaru

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

 

Dokumenty obsługowe

Oświadczenie dotyczące potwierdzania dokumentów

Umowa zmiany Ubezpieczającego

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o dokonanie zmiany: osób uposażonych lub danych osobowych

Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek

Wniosek o rezygnację z indeksacji

Wniosek o rezygnację z umów dodatkowych

Wniosek o zmianę ubezpieczenia na bezskładkowe

Wniosek o zawieszenie opłacania składek regularnych

Wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 

Wniosek o zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia

Wniosek o podwyższenie sumy ubezpieczenia 

Wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online