Dokumenty obsługowe

Formularz danych niezbędnych do wystawienia informacji PIT-11 (IKZE)

pobierz plik PDF (54 KB)

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów

pobierz plik PDF (32 KB)

Umowa zmiany Ubezpieczajacego

pobierz plik PDF (100 KB)

Wniosek o dokonanie zmian dotyczących umów dodatkowych

pobierz plik PDF (130 KB)

Wniosek o dokonanie zmian w ubezpieczeniu na życie (składki)

pobierz plik PDF (110 KB)

Wniosek o konwersje lub zmiane alokacji

pobierz plik PDF (86 KB)

Wniosek o wypłatę części wartości podstawowej lub dodatkowej polisy (Wybierz, jeśli chcesz wypłacić część pieniędzy, bez rozwiązywania umowy)

pobierz plik PDF (78 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany osób uposażonych lub danych osobowych

pobierz plik PDF (87 KB)

Wniosek o transfer jednorazowy lub okresowy na konto podstawowe

pobierz plik PDF (45 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia

pobierz plik PDF (81 KB)

Wniosek o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia (Wybierz, jeśli chcesz rozwiązać umowę)

pobierz plik PDF (87 KB)

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony (IKZE)

pobierz plik PDF (61 KB)

Wzór pełnomonictwa

pobierz plik PDF (59 KB)

Wniosek o dokonanie zmian umowy dodatkowej na wypadek rozpoznania nowotworu "Pomoc Na Raka"

pobierz plik PDF (122 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online