Dokumenty produktowe - Inwestycje

Plan Inwestycyjny Duo (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Multi (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia - Errata (dotyczy prduktów: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż, Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż. Promocyjne obniżenie składki regularnej do 250 zł. Regulamin promocji.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż, Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15


Plan Inwestycyjny Multi Elitarian (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny Multi Elitarian


Plan Inwestycyjny Multi Premium (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi oraz Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Multi Progres (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny Multi Progres


Plan Inwestycyjny Nowy Multi (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia (składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia (składka jednorazowa)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów (składka regularna)

Tabela opłat i limitów (składka jednorazowa)

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi


Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi


Plan Inwestycyjny Nowy Selekt (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Selekt oraz Złotego Środka


Plan Inwestycyjny Nowy Selekt 6 (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Selekt oraz Złotego Środka


Plan Inwestycyjny Progres (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Prospere (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela opłat i limitów

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planów Inwestycyjnych Multi oraz Planów Inwestycyjnych ze składką jednorazową


Plan Inwestycyjny Selekt (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż - ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie.

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż - Errata

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Tabela opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie: Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż.


Plan Inwestycyjny Optimum (produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Optimum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online