Ubezpieczenia komunikacyjne AXA

Ważne dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie, zapoznaj się z treścią tego dokumentu. 


Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 2/20/02/2020 z dnia 20.02.2020)

pobierz plik PDF (850 KB)

Dokumenty zawierające informację o produkcie ubezpieczeniowym
(dotyczy OWU zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 2/20/02/2020 z dnia 20.02.2020):

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (64 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (60 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przedsiębiorcy

pobierz plik PDF (59 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

pobierz plik PDF (62 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (64 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance

pobierz plik PDF (63 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

pobierz plik PDF (62 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe

pobierz plik PDF (58 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie bagażu

pobierz plik PDF (63 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 2/20/02/2020 z dnia 20.02.2020)

pobierz plik PDF (850 KB)

Dokumenty zawierające informację o produkcie ubezpieczeniowym
(dotyczy OWU zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/18/04/2019 z dnia 18.04.2019):

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (82 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (79 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

pobierz plik PDF (79 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (81 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance

pobierz plik PDF (88 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

pobierz plik PDF (79 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe

pobierz plik PDF (77 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/22/11/2018 z dnia 22.11.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Dokumenty zawierające informację o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy OWU zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/22/11/2018 z dnia 22.11.2018):

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (98 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (86 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

pobierz plik PDF (79 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (97 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance

pobierz plik PDF (97 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

pobierz plik PDF (84 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe

pobierz plik PDF (92 KB)

Poprzednie wersje Ogólnych Warunków Ubezpieczeń AXA DIRECT:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/18/04/2019 z dnia 18.04.2019)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/21/11/2018 z dnia 22.11.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 4/26/07/2018 z dnia 26.07.2018)

pobierz plik PDF (2 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 2/26/07/2018 z dnia 26.07.2018)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/21/09/2017 z dnia 21.09.2017)

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA DIRECT (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczania TUiR S.A. nr 1/01/03/2017 z dnia 01.03.2017)

pobierz plik PDF (381 KB)


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance to dokument regulujący wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Zanim wykupisz ubezpieczenie Assistance w Podróży, zapoznaj się z treścią tego dokumentu.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (Ważne od 22.01.2021)

pobierz plik PDF (204 KB)

Poprzednie wersje OWU

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (28.02.2020 - 21.01.2021)

pobierz plik PDF (204 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (22.09.2018 - 27.02.2020)

pobierz plik PDF (2 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (25.05.2017 - 21.09.2018)

pobierz plik PDF (2 MB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (01.04.2017 - 24.05.2018)

pobierz plik PDF (396 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (31.10.2016 - 31.03.2017)

pobierz plik PDF (366 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (11.12.2015 - 30.10.2016)

pobierz plik PDF (388 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży (15.04.2015 - 10.12.2015)

pobierz plik PDF (355 KB)

Dokument Zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance w Podróży

pobierz plik PDF (60 KB)


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez AXA Ubezpieczenia.


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Ważne od 06.08.2020)

pobierz plik PDF (5 MB)

Poprzednie wersje regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (28.02.2020 - 05.08.2020)

pobierz plik PDF (237 KB)

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (29.11.2019 - 27.02.2020)

pobierz plik PDF (203 KB)

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (22.06.2018 - 28.11.2019)

pobierz plik PDF (635 KB)

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (05.04.2018 - 21.06.2018)

pobierz plik PDF (344 KB)

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (01.04.2017 - 04.04.2018)

pobierz plik PDF (397 KB)


Informacja Prawna

Informacja prawna to dokument zawierający niezbędne informacje, jakie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podaje do wiadomości konsumenta zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

pobierz plik PDF (396 KB)


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych

Poniższy dokument przedstawia niezbędne informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (AXA Ubezpieczenia), zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

pobierz plik PDF (146 KB)


Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance w Podróży

Wzory dokumentów i formularze

Niezbędnik Kierowcy

Ulotka Niezbędnik Kierowcy zawiera najważniejsze informacje jak postępować w przypadku wypadku lub stłuczki, awarii na drodze, kradzieży pojazdu oraz zaistnienia szkody za granicą. Oprócz ulotki warto również mieć przy sobie Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym.


Niezbędnik Kierowcy

pobierz plik PDF (5 MB)


Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Wzór zgłoszenia szkody komunikacyjnej możesz wykorzystać, w celu rejestracji szkody w AXA Ubezpieczenia.

Zawiadomienie możesz złożyć w łatwy i szybki sposób poprzez formularz online.

 

Zgłoś szkodę OC

Zgłoś szkodę AC


Zgłoszenie szkody komunikacyjnej OC

pobierz plik PDF (489 KB)

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej AC

pobierz plik PDF (482 KB)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Autocasco (Kradzież pojazdu)

pobierz plik PDF (235 KB)

Zgłoszenie szkody osobowej z polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (obrażenia ciała)

pobierz plik PDF (492 KB)

Utrata wartości handlowej pojazdu

pobierz plik PDF (99 KB)


Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym

Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym to specjalny druk, na którym możesz opisać przebieg zdarzenia drogowego, takiego jak wypadek, stłuczka itp. Zawiera on szereg informacji, takich jak miejsce zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, ubezpieczyciele uczestników zdarzenia, szkice uszkodzeń w pojazdach oraz sytuacji na drodze, a także opis okoliczności zdarzenia. Wypełnienie druku przez wszystkie strony zdarzenia drogowego ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.


Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym

pobierz plik PDF (3 MB)


Wzór wypowiedzenia umowy OC

Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz wykorzystać, gdy chcesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu.

Zawiadomienie możesz złożyć w łatwy i szybki sposób poprzez formularz online.

 

Wypowiedzenie umowy OC


Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów AXA Ubezpieczenia

pobierz plik PDF (64 KB)

Wzór wypowiedzenia umowy OC dla Klientów innych Towarzystw Ubezpieczeniowych

pobierz plik PDF (116 KB)

Dowiedź się więcej na temat wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC


Wzór umowy darowizny pojazdu

Wzór umowy darowizny pojazdu

pobierz plik PDF (128 KB)


Wzór umowy sprzedaży pojazdu

Wzór umowy sprzedaży pojazdu możesz wykorzystać przy zawieraniu transakcji zbycia samochodu.


Wzór umowy sprzedaży pojazdu

pobierz plik PDF (125 KB)

Dowiedź się więcej na temat umowy kupna-sprzedaży samochodu.Wzór umowy zamiany pojazdów

Wzór umowy zamiany pojazdów

pobierz plik PDF (135 KB)


Regulaminy promocji i zniżek

Regulamin oferty promocyjnej 'Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem'

(od 01.06.2019)


Regulamin oferty promocyjnej 'Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem'

pobierz plik PDF (163 KB)


Regulamin Zniżek Direct

Regulamin Zniżek Direct (od 01.01.2021)

pobierz plik PDF (714 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin Zniżek Direct (01.12.2020 - 31.12.2020)

pobierz plik PDF (714 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.11.2020 - 30.11.2020)

pobierz plik PDF (714 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.10.2020 - 31.10.2020)

pobierz plik PDF (714 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.09.2020 - 30.09.2020)

pobierz plik PDF (714 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.08.2020 - 31.08.2020)

pobierz plik PDF (714 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.07.2020 - 31.07.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2020 - 30.06.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2020 - 31.05.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.04.2020 - 30.04.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.03.2020 - 31.03.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (02.02.2020 - 29.02.2020)

pobierz plik PDF (713 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.01.2020 - 1.02.2020)

pobierz plik PDF (463 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.12.2019 - 31.12.2019)

pobierz plik PDF (447 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.11.2019 - 30.11.2019)

pobierz plik PDF (452 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.10.2019 - 31.10.2019)

pobierz plik PDF (457 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.09.2019 - 30.09.2019)

pobierz plik PDF (483 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.08.2019 - 31.08.2019)

pobierz plik PDF (483 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.07.2019 - 31.07.2019)

pobierz plik PDF (483 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2019 - 30.06.2019)

pobierz plik PDF (481 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2019 - 31.05.2019)

pobierz plik PDF (475 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.04.2019 - 30.04.2019)

pobierz plik PDF (483 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.03.2019 - 31.03.2019)

pobierz plik PDF (722 KB)

Regulamin oferty promocyjnej Opony za 1 zł (08.03.2019 - 31.03.2019)

pobierz plik PDF (466 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.02.2019 - 28.02.2019)

pobierz plik PDF (697 KB)

Regulamin Zniżek Direct (11.01.2019 - 31.01.2019)

pobierz plik PDF (697 KB)

Regulamin Zniżek Direct (1.01.2019 - 10.01.2019)

pobierz plik PDF (697 KB)

Regulamin Zniżek Direct (1.12.2018 - 31.12.2018)

pobierz plik PDF (697 KB)

Regulamin Zniżek Direct (31.10.2018 - 30.11.2018)

pobierz plik PDF (697 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.10.2018 - 30.10.2018)

pobierz plik PDF (394 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.09.2018 - 30.09.2018)

pobierz plik PDF (392 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.08.2018 - 31.08.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.07.2018 - 31.07.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2018 - 30.06.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2018 - 31.05.2018)

pobierz plik PDF (397 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.04.2018 - 30.04.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.03.2018 - 31.03.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.02.2018 - 28.02.2018)

pobierz plik PDF (387 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.01.2018 - 31.01.2018)

pobierz plik PDF (221 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.12.2017 - 31.12.2017)

pobierz plik PDF (222 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.11.2017 - 30.11.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.10.2017 - 31.10.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.09.2017 - 30.09.2017)

pobierz plik PDF (543 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.08.2017 - 31.08.2017)

pobierz plik PDF (220 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.07.2017 - 31.07.2017)

pobierz plik PDF (219 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.06.2017 - 30.06.2017)

pobierz plik PDF (385 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.05.2017 - 31.05.2017)

pobierz plik PDF (388 KB)

Regulamin Zniżek Direct (01.04.2017 - 30.04.2017)

pobierz plik PDF (350 KB)


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online