Ubezpieczenia mBank Ubezpieczenia komunikacyjne

Regulamin programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A.

Regulamin promocji "Szalony weekend z ubezpieczeniem komunikacyjnym" (obowiązuje od 17.09.2020 do 24.09.2020)
Regulamin
promocji ubezpieczeń samochodu dla wieloletnich klientów mBanku (obowiązuje od 26.08.2020 do 30.09.2020) 
Regulamin promocji "Ubezpieczenie auta ze zniżką 8%" (obowiązuje od 27.08.2020 do 30.09.2020) 
Regulamin promocji "Ubezpieczenie auta z mBankiem" (obowiązuje od 05.08.2020 do 30.09.2020)
Regulamin programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. (obowiązuje od 01.04.2020 do 31.12.2020)

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin promocji „Promocja 15% z kodem ęśąćż"
Regulamin programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A.
Regulamin programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Samochodu dla Klientów mBanku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Samochodu dla Klientów mBank (zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 1/12/09/2019 z dnia 12.09.2019 r.)

pobierz plik PDF (556 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy OWU zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr 1/12/09/2019 z dnia 12.09.2019 r.):

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów

pobierz plik PDF (60 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Zielona Karta

pobierz plik PDF (61 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (61 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Assistance

pobierz plik PDF (60 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

pobierz plik PDF (59 KB)

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Bagażu

pobierz plik PDF (60 KB)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi telefonicznej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi telefonicznej (ważne od 29.11.2019)

pobierz plik PDF (58 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?