Ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Banku lub innego partnera biznesowego

4mats.pl

Ubezpieczenie dla Klientów 4mats.pl
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Klientów 4mats.pl

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie dla Klientów 4mats.pl

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie dla Klientów 4mats.pl


AS Inbank S.A.

Ubezpieczenie Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. (ma zastosowanie od 01.10.2018r.)

Poprzednie wersje wzorców:
Ogólne warunki ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. Oddział w Polsce

KARTY PRODUKTU

Karta produktu ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A. (ma zastosowanie od 01.10.2018r.)

Poprzednie wersje kart produktu:
Karta produktu ubezpieczenia Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia (ma zastosowanie od 01.10.2018r.)

Poprzednie wersje wniosków:
Wniosek o wypłatę świadczenia

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE KONSUMENTA

Obowiązki informacyjne konsumenta

Poprzednie wersje:
Obowiązki informacyjne konsumenta


Aureus PLUS

Ubezpieczenie straty finansowej - GAP

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki do Ubezpieczenia straty finansowej - GAP 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie straty finansowej - GAP

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę odszkodowania


Banki Spółdzielcze (BPS)

Ubezpieczenie dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych (mają zastosowanie od 01.09.2019)

Poprzednie wersje:

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych (mają zastosowanie od 01.09.2019)

Poprzednie wersje:

Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia 

 

Ubezpieczenie Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych (mają zastosowanie od 01.09.2019)

Poprzednie wersje:

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych

 

Ubezpieczenie assistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki ubezpieczenia assistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych (mają zastosowanie od 01.09.2019)

Poprzednie wersje:

Ogólne warunki ubezpieczenia assistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie assistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych

 

Terminowe ubezpieczenie na życie dla Klientów Banków Spółdzielczych

WZORCE UMOWNE
Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie dla Klientów Banków Spółdzielczych (mają zastosowanie od 01.09.2019)

Poprzednie wersje:

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie dla Klientów Banków Spółdzielczych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Terminowe ubezpieczenie na życie dla Klientów Banków Spółdzielczych

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne


BNP Paribas Bank Polska S.A.

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA Ubezpieczenia

 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Autocasco

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenia Assistance

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie szyb w pojeździe


Deutsche Bank Polska S.A.

Indywidualne ubezpieczenie dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.A.
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017) 

Poprzednie wersje:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank S.A.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, zdolności Ubezpieczonego do zarobkowania dla Kredytobiorców Kredytów hipotecznych w Deutsche Bank Polska S.A.

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych w Deutsche Bank SA 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Hipoteki (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Hipoteki 

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. All Risk
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia i mienia

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia All Risk 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy All Risk (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy All Risk

 

Ubezpieczenie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. PPI
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia do kredytów 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, zdolności spłaty rat kredytu

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Ubezpieczenia do kredytów

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy PPI (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy PPI 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 26.02.2018)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Posiadacza lub Użytkownika Karty Kredytowej dla Klientów Deutsche Bank S.A. - Pakiet Bezpieczeństwa

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa 

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa

 

Grupowe ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczeństwa"
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (mają zastosowanie od 26.02.2018)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwa

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy Karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek roszczeniowy Karty 

 

Indywidualne ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty"
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (mają zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umów:

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie życia, zdrowia, utraty pracy dla Posiadaczy karty Deutsche Bank Polska S.A.

KARTY PRODUKTU

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty (ma zastosowanie od 11.05.2017)

Poprzednie wersje kart produktu:

Karta Produktu Indywidualnego Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

WNIOSKI

 Wniosek roszczeniowy karty (ma zastosowanie od 13.07.2018)

Poprzednie wersje wniosków:
Wniosek roszczeniowy Karty 

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNIE

Obowiązki informacyjne – Indywidualne Ubezpieczenie Gwarancja Spłaty

 

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi db Invest Benefit Plus

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Benefit Plus

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Benefit Plus

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela opłat i limitów db Invest Benefit Plus

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Benefit Plus  

 

db Invest Premium

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia db Invest Premium 

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych db Invest Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne FIZ

Tabela opłat i limitów db Invest Premium

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna db Invest Premium 


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z.o.o.

Plan Inwestycyjny Premium

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Premium

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Plan Inwestycyjny Premium

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Premium

Plan Inwestycyjny Optimum

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Plan Inwestycyjny Optimum

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Optimum

 

 


DSA Investment S.A.

Plan Elastyczny Semper Liberum

Dokumentacja produktowa

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Semper Liberum (dla Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 50. roku życia)

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Semper Liberum (dla Ubezpieczonych, którzy ukończyli 50. rok życia)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Elastyczny Semper Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Elastyczny Semper Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Semper Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Uniwersalny Liberum (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Dokumentacja produktowa

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Uniwersalny Liberum

Tabela opłat i limitów Plan Uniwersalny Liberum

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Uniwersalnego Liberum

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych


Extreme Events Sp. z o.o.

Ubezpieczenie uczestników Runmageddonu

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki ubezpieczenia uczestników Runmageddonu

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy


IPF Polska Sp. z o.o.

Ubezpieczenie hapispokój dla Klientów IPF Polska Sp. z o.o.

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia hapispokój dla Klientów IPF Polska Sp. z o.o. – indeks IPF/2019/04/11

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie dla Klientów IPF Polska Sp. z o.o.


Kancelaria Finansowo – Ubezpieczeniowa JN Andrzej Józefowski

Assistance w Chorobie

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki indywidualnego Ubezpieczenia Assistance w Chorobie 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

 


mLeasing S.A.

Ubezpieczenie straty finansowej - GAP

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP (mają zastosowanie od 01.10.2018r.)

Regulamin promocji "GAP Fakturowy"

Poprzednie wersje wzorców:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP (mają zastosowanie od 29.04.2017)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Ubezpieczenie spłaty leasingu "Bezpieczny Leasing"

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Leasingu "Bezpieczny Leasing" dla Klientów mLeasing Sp. z o.o. (mają zastosowanie od 01.10.2018r.)

Poprzednie wersje wzorców:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Leasingu "Bezpieczny Leasing" dla Klientów mLeasing Sp. z o.o.


Ubezpieczenia komunikacyjne

 Ogólne Warunki Ubezpieczeń komunikacyjnych mLeasing


Mobiwin Sp. z o.o.

Ubezpieczenie dla Klientów Mobiwin Sp. z o.o.
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Szczególe warunki ubezpieczenia dla Klientów Mobiwin Sp. z o.o.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia


Novum Finance Sp. z o.o.

Ubezpieczenie dla Klientów Novum

WZORCE UMOWNE

Szczególe warunki ubezpieczenia Pakiet medyczny dla Klientów Novum o indeksie: NF/2020/10/14

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy


Open Finance S.A.

Grupowe ubezpieczenie Klientów Open Finance S.A.

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A. (mają zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Open Finance S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A. (ma zastosowanie od 05.05.2017)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia UB/04/2014/BA Klientów Open Finance S.A.


PKO Bank Polski SA

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Ubezpieczenie Auto Casco

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Auto Casco

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Auto Casco

 

Ubezpieczenie Zielona Karta

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Zielona Karta

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Zielona Karta

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

 


PKO Leasing S.A.

Grupowe ubezpieczenie na życie Korzystających PKO Leasing S.A. "LIFE"

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie Korzystających PKO Leasing S.A. „LIFE”

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu innych ryzyk


Provident Polska S.A.

Ubezpieczenie dla Klientów Providenta – indeks PR/2020/08

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Klientów Providenta indeks PR/2020/08 (mają zastosowania od 20.10.2020)

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia wraz z umową pożyczki)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia bez umowy pożyczki)

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

 

Ubezpieczenie dla Klientów Providenta – indeks PR/2020/01 - produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Klientów Providenta indeks PR/2020/01 (mają zastosowania od 24.03.2020)

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia wraz z umową pożyczki)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia bez umowy pożyczki)

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

 

Ubezpieczenie dla Klientów Providenta – indeks PR/2019/04 – produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia dla Klientów Providenta Indeks PR/2019/04

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

 

Ubezpieczenie Pakiet Życie dla Klientów Providenta – indeks PŻ/2018/03 – produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia – Pakiet Życie dla Klientów Providenta – indeks PZ/2018/03 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenia życia i zdrowia

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

 

Ubezpieczenie Pakiet Zdrowie dla Klientów Providenta – indeks PZ/2018/03 – produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki ubezpieczenia – Pakiet Zdrowie dla Klientów Providenta – indeks PZ/2018/03

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie zdrowia i OC dziecka dla Klientów Provident Polska S.A.

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Pakiet medyczny dla Klientów Providenta

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PM/2020/08 mają zastosowanie od 20 października 2020 r.

Poprzednie wersje wzorców umownych:

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2020/01

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2017/02/17

Szczególne warunki ubezpieczenia - Pakiet medyczny dla Klientów Providenta indeks PR/2016/09/01

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia (ma zastosowanie od 20 października 2020 r.)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wniosku roszczeniowego)

Poprzednie wersje wniosków:

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Ubezpieczenie grupowe „Ochrona na wypadek złamania kości”
Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Szczególne warunki ubezpieczenia „Ochrona na wypadek złamania kości” dla Klientów Providenta

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia


Santander Bank Polska S.A.

Invest Benefit Plus

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Invest Benefit Plus 

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Invest Benefit Plus

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

Tabela opłat i limitów Invest Benefit Plus

Regulamin „Promocji dla Klientów Santander Bank Polska S.A.”

KARTY PRODUKTU

Karta informacyjna Invest Benefit Plus 

 

Ubezpieczenie All Risk

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia All Risk

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM ORAZ KARTA PRODUKTU

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie All Risk

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy


Vitberg Assistance
Ubezpieczenia dla aktywnych Sp. z o.o.

Ubezpieczenie dla osób aktywnie uprawiających sport 

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia dla osób aktywnie uprawiających sport

Errata do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia dla osób aktywnie uprawiających sport

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

WNIOSKI

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia dla osób aktywnie uprawiających sport

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta


The Unlimited Poland Sp. z o.o.

Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

Produkt wycofany ze sprzedaży

WZORCE UMOWNE

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia „Spokój na co dzień”

WNIOSKI

Wniosek roszczeniowy

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązki informacyjne - Indywidualne ubezpieczenie „Spokój na co dzień”

 


KRUK S.A.

Ubezpieczenie dla Klientów KRUK S.A.

 

WZORCE UMOWNE:

Szczególne warunki ubezpieczenia dla Klientów KRUK S.A. – indeks KR/2020/10/14

 

WNIOSKI:

Wniosek roszczeniowy


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online